&Nu Status


Mail log för 11 September - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5115110-15.8740.000100.000.00
obfuscate21192-6.7537.25090.489.52
obfuscate21210-1.9760.000100.000.00
obfuscate20200-2.5000.000100.000.00
obfuscate19190-7.7630.000100.000.00
obfuscate18180-2.2060.000100.000.00
obfuscate15150-15.4270.000100.000.00
obfuscate14140-1.7710.000100.000.00
obfuscate13130-2.7000.000100.000.00
obfuscate10100-11.6200.000100.000.00
obfuscate10100-2.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5115110-15.8740.000100.000.00
obfuscate21210-1.9760.000100.000.00
obfuscate20200-2.5000.000100.000.00
obfuscate21192-6.7537.25090.489.52
obfuscate19190-7.7630.000100.000.00
obfuscate18180-2.2060.000100.000.00
obfuscate15150-15.4270.000100.000.00
obfuscate14140-1.7710.000100.000.00
obfuscate13130-2.7000.000100.000.00
obfuscate10100-11.6200.000100.000.00
obfuscate10100-2.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21192-6.7537.25090.489.52
obfuscate8710.01420.10087.5012.50
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate330-6.0670.000100.000.00
obfuscate330-1.1000.000100.000.00
obfuscate10100-11.6200.000100.000.00
obfuscate660-0.1500.000100.000.00
obfuscate2201.9500.000100.000.00
obfuscate220-51.2500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-51.2500.000100.000.00
obfuscate5115110-15.8740.000100.000.00
obfuscate15150-15.4270.000100.000.00
obfuscate10100-12.6800.000100.000.00
obfuscate10100-11.6200.000100.000.00
obfuscate19190-7.7630.000100.000.00
obfuscate21192-6.7537.25090.489.52
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate330-6.0670.000100.000.00
obfuscate13130-2.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8710.01420.10087.5012.50
obfuscate21192-6.7537.25090.489.52
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate330-6.0670.000100.000.00
obfuscate330-1.1000.000100.000.00
obfuscate10100-11.6200.000100.000.00
obfuscate660-0.1500.000100.000.00
obfuscate2201.9500.000100.000.00
obfuscate220-51.2500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate330-6.0670.000100.000.00
obfuscate330-1.1000.000100.000.00
obfuscate10100-11.6200.000100.000.00
obfuscate660-0.1500.000100.000.00
obfuscate2201.9500.000100.000.00
obfuscate220-51.2500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate660-2.4670.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8710.01420.10087.5012.50
obfuscate21192-6.7537.25090.489.52
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate330-6.0670.000100.000.00
obfuscate330-1.1000.000100.000.00
obfuscate10100-11.6200.000100.000.00
obfuscate660-0.1500.000100.000.00
obfuscate2201.9500.000100.000.00
obfuscate220-51.2500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 20.1 var:
Sat Sep 11 12:20:20 2021; Spam; 20.1; obfuscate; Victor nelson ; JUNK Re Your atm card is ready; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sat Sep 11 00:34:37 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTtyBEZW50b24gS3VwZW5n; ...

3 st Spam och 746 st Ham ger totalt 749 st Mail (00% spam) till 36 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.5333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Sep 12 11:37:00 EDT 2021