&Nu Status


Mail log för 10 September - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6156141-14.6307.70099.840.16
obfuscate43430-1.8930.000100.000.00
obfuscate41401-5.13714.80097.562.44
obfuscate26260-5.7460.000100.000.00
obfuscate25250-1.9800.000100.000.00
obfuscate22220-1.9770.000100.000.00
obfuscate20200-3.1150.000100.000.00
obfuscate20200-1.5250.000100.000.00
obfuscate16160-7.8870.000100.000.00
obfuscate16160-1.4370.000100.000.00
obfuscate15150-2.1800.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6156141-14.6307.70099.840.16
obfuscate43430-1.8930.000100.000.00
obfuscate41401-5.13714.80097.562.44
obfuscate26260-5.7460.000100.000.00
obfuscate25250-1.9800.000100.000.00
obfuscate22220-1.9770.000100.000.00
obfuscate20200-3.1150.000100.000.00
obfuscate20200-1.5250.000100.000.00
obfuscate16160-7.8870.000100.000.00
obfuscate16160-1.4370.000100.000.00
obfuscate15150-2.1800.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6156141-14.6307.70099.840.16
obfuscate211-1.0008.90050.0050.00
obfuscate41401-5.13714.80097.562.44
obfuscate22220-1.9770.000100.000.00
obfuscate25250-1.9800.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate880-1.8370.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.6670.000100.000.00
obfuscate110-96.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-99.9000.000100.000.00
obfuscate110-96.7000.000100.000.00
obfuscate13130-17.5000.000100.000.00
obfuscate6156141-14.6307.70099.840.16
obfuscate10100-11.6700.000100.000.00
obfuscate16160-7.8870.000100.000.00
obfuscate26260-5.7460.000100.000.00
obfuscate41401-5.13714.80097.562.44
obfuscate20200-3.1150.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate11110-2.9730.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate41401-5.13714.80097.562.44
obfuscate211-1.0008.90050.0050.00
obfuscate6156141-14.6307.70099.840.16
obfuscate22220-1.9770.000100.000.00
obfuscate25250-1.9800.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate880-1.8370.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.6670.000100.000.00
obfuscate110-96.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22220-1.9770.000100.000.00
obfuscate25250-1.9800.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate880-1.8370.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.6670.000100.000.00
obfuscate110-96.7000.000100.000.00
obfuscate43430-1.8930.000100.000.00
obfuscate11110-1.7450.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.0008.90050.0050.00
obfuscate41401-5.13714.80097.562.44
obfuscate6156141-14.6307.70099.840.16
obfuscate22220-1.9770.000100.000.00
obfuscate25250-1.9800.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate880-1.8370.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.6670.000100.000.00
obfuscate110-96.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.8 var:
Fri Sep 10 12:40:15 2021; Spam; 14.8; obfuscate; Mrs.Esther Susan ; JUNK ReGreetings In Jesus Name; ...
Mest Ham med ratio -101.2 var:
Fri Sep 10 10:22:46 2021; Mail; -101.2; obfuscate; Club Cosmos ; Club Cosmos Stargate - nu mer mer kalkon; ...

3 st Spam och 1021 st Ham ger totalt 1024 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.4667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Sep 11 11:37:00 EDT 2021