&Nu Status


Mail log för 9 September - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5725720-14.7430.000100.000.00
obfuscate47470-1.6170.000100.000.00
obfuscate38380-8.1340.000100.000.00
obfuscate26260-1.9310.000100.000.00
obfuscate25250-1.8880.000100.000.00
obfuscate24240-1.4880.000100.000.00
obfuscate23230-6.0700.000100.000.00
obfuscate23221-2.3098.40095.654.35
obfuscate21210-1.5480.000100.000.00
obfuscate20200-1.9100.000100.000.00
obfuscate18180-12.8670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5725720-14.7430.000100.000.00
obfuscate47470-1.6170.000100.000.00
obfuscate38380-8.1340.000100.000.00
obfuscate26260-1.9310.000100.000.00
obfuscate25250-1.8880.000100.000.00
obfuscate24240-1.4880.000100.000.00
obfuscate23230-6.0700.000100.000.00
obfuscate23221-2.3098.40095.654.35
obfuscate21210-1.5480.000100.000.00
obfuscate20200-1.9100.000100.000.00
obfuscate18180-12.8670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12111-1.5008.20091.678.33
obfuscate17161-20.9699.70094.125.88
obfuscate541-1.70010.40080.0020.00
obfuscate23221-2.3098.40095.654.35
obfuscate660-1.5500.000100.000.00
obfuscate17170-1.6350.000100.000.00
obfuscate440-25.1500.000100.000.00
obfuscate26260-1.9310.000100.000.00
obfuscate220-51.1500.000100.000.00
obfuscate990-1.5440.000100.000.00
obfuscate17170-2.1650.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-51.1500.000100.000.00
obfuscate440-25.1500.000100.000.00
obfuscate17161-20.9699.70094.125.88
obfuscate5725720-14.7430.000100.000.00
obfuscate18180-12.8670.000100.000.00
obfuscate38380-8.1340.000100.000.00
obfuscate23230-6.0700.000100.000.00
obfuscate220-5.1500.000100.000.00
obfuscate23221-2.3098.40095.654.35
obfuscate110-2.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.70010.40080.0020.00
obfuscate17161-20.9699.70094.125.88
obfuscate23221-2.3098.40095.654.35
obfuscate12111-1.5008.20091.678.33
obfuscate660-1.5500.000100.000.00
obfuscate17170-1.6350.000100.000.00
obfuscate440-25.1500.000100.000.00
obfuscate26260-1.9310.000100.000.00
obfuscate220-51.1500.000100.000.00
obfuscate990-1.5440.000100.000.00
obfuscate17170-2.1650.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-1.5500.000100.000.00
obfuscate17170-1.6350.000100.000.00
obfuscate440-25.1500.000100.000.00
obfuscate26260-1.9310.000100.000.00
obfuscate220-51.1500.000100.000.00
obfuscate990-1.5440.000100.000.00
obfuscate17170-2.1650.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-5.1500.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate23230-6.0700.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.70010.40080.0020.00
obfuscate12111-1.5008.20091.678.33
obfuscate17161-20.9699.70094.125.88
obfuscate23221-2.3098.40095.654.35
obfuscate660-1.5500.000100.000.00
obfuscate17170-1.6350.000100.000.00
obfuscate440-25.1500.000100.000.00
obfuscate26260-1.9310.000100.000.00
obfuscate220-51.1500.000100.000.00
obfuscate990-1.5440.000100.000.00
obfuscate17170-2.1650.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.4 var:
Thu Sep 9 08:27:54 2021; Spam; 10.4; obfuscate; Mia ; JUNK Greet my polite) my mister Intellectual) May you please do me a favor) Lets adept ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Thu Sep 9 00:09:36 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; Gustav Bumbi Lundborg har publicerat i Boll i Blekinge; ...

4 st Spam och 1014 st Ham ger totalt 1018 st Mail (00% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Sep 10 11:37:00 EDT 2021