&Nu Status


Mail log för 8 September - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6005982-15.19319.05099.670.33
obfuscate54531-2.3118.40098.151.85
obfuscate38380-2.5030.000100.000.00
obfuscate29281-1.7578.30096.553.45
obfuscate28280-2.2680.000100.000.00
obfuscate25250-13.2360.000100.000.00
obfuscate21210-1.9000.000100.000.00
obfuscate19190-2.9160.000100.000.00
obfuscate19190-2.2950.000100.000.00
obfuscate17170-1.5760.000100.000.00
obfuscate16160-2.3060.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6005982-15.19319.05099.670.33
obfuscate54531-2.3118.40098.151.85
obfuscate38380-2.5030.000100.000.00
obfuscate28280-2.2680.000100.000.00
obfuscate29281-1.7578.30096.553.45
obfuscate25250-13.2360.000100.000.00
obfuscate21210-1.9000.000100.000.00
obfuscate19190-2.9160.000100.000.00
obfuscate19190-2.2950.000100.000.00
obfuscate17170-1.5760.000100.000.00
obfuscate16160-2.3060.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6005982-15.19319.05099.670.33
obfuscate54531-2.3118.40098.151.85
obfuscate29281-1.7578.30096.553.45
obfuscate770-1.5000.000100.000.00
obfuscate12120-18.9670.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate880-0.7630.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.9670.000100.000.00
obfuscate19190-2.9160.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate660-51.2830.000100.000.00
obfuscate12120-18.9670.000100.000.00
obfuscate6005982-15.19319.05099.670.33
obfuscate25250-13.2360.000100.000.00
obfuscate12120-10.1250.000100.000.00
obfuscate220-5.2000.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate330-4.1670.000100.000.00
obfuscate19190-2.9160.000100.000.00
obfuscate880-2.6380.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6005982-15.19319.05099.670.33
obfuscate54531-2.3118.40098.151.85
obfuscate29281-1.7578.30096.553.45
obfuscate770-1.5000.000100.000.00
obfuscate12120-18.9670.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate880-0.7630.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.9670.000100.000.00
obfuscate19190-2.9160.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-1.5000.000100.000.00
obfuscate12120-18.9670.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate880-0.7630.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.9670.000100.000.00
obfuscate19190-2.9160.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate660-2.4000.000100.000.00
obfuscate10100-1.7300.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29281-1.7578.30096.553.45
obfuscate54531-2.3118.40098.151.85
obfuscate6005982-15.19319.05099.670.33
obfuscate770-1.5000.000100.000.00
obfuscate12120-18.9670.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate880-0.7630.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.9670.000100.000.00
obfuscate19190-2.9160.000100.000.00

Mest Spam med ratio 30.6 var:
Wed Sep 8 12:31:54 2021; Spam; 30.6; obfuscate; UTF-8BR2V3aWNodHN2ZXJsdXN0IERlYWw ; JUNK UTF-8BLSAxNCBLZyBpbiAxIE1vbmF0IG9obmUgR...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Wed Sep 8 00:19:58 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; You have 8 notifications about Denton and others; ...

4 st Spam och 1013 st Ham ger totalt 1017 st Mail (00% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.7000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Sep 9 11:37:00 EDT 2021