&Nu Status


Mail log för 7 September - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5965951-16.04632.00099.830.17
obfuscate40400-1.6450.000100.000.00
obfuscate39390-2.3280.000100.000.00
obfuscate31310-1.1740.000100.000.00
obfuscate31310-1.7770.000100.000.00
obfuscate25250-1.7880.000100.000.00
obfuscate24240-1.5170.000100.000.00
obfuscate22220-2.2910.000100.000.00
obfuscate20200-1.4000.000100.000.00
obfuscate15150-2.9070.000100.000.00
obfuscate13121-2.1178.40092.317.69

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5965951-16.04632.00099.830.17
obfuscate40400-1.6450.000100.000.00
obfuscate39390-2.3280.000100.000.00
obfuscate31310-1.1740.000100.000.00
obfuscate31310-1.7770.000100.000.00
obfuscate25250-1.7880.000100.000.00
obfuscate24240-1.5170.000100.000.00
obfuscate22220-2.2910.000100.000.00
obfuscate20200-1.4000.000100.000.00
obfuscate15150-2.9070.000100.000.00
obfuscate13130-0.6150.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate752-1.5809.40071.4328.57
obfuscate5965951-16.04632.00099.830.17
obfuscate13121-2.1178.40092.317.69
obfuscate871-2.94332.00087.5012.50
obfuscate550-1.3200.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.2330.000100.000.00
obfuscate10100-0.3500.000100.000.00
obfuscate220-52.0500.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-52.0500.000100.000.00
obfuscate5965951-16.04632.00099.830.17
obfuscate11110-11.7730.000100.000.00
obfuscate13130-9.6540.000100.000.00
obfuscate330-4.8670.000100.000.00
obfuscate871-2.94332.00087.5012.50
obfuscate15150-2.9070.000100.000.00
obfuscate39390-2.3280.000100.000.00
obfuscate22220-2.2910.000100.000.00
obfuscate440-2.2750.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5965951-16.04632.00099.830.17
obfuscate871-2.94332.00087.5012.50
obfuscate752-1.5809.40071.4328.57
obfuscate13121-2.1178.40092.317.69
obfuscate550-1.3200.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.2330.000100.000.00
obfuscate10100-0.3500.000100.000.00
obfuscate220-52.0500.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-1.3200.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.2330.000100.000.00
obfuscate10100-0.3500.000100.000.00
obfuscate220-52.0500.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-0.2000.000100.000.00
obfuscate13130-0.6150.000100.000.00
obfuscate990-1.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate752-1.5809.40071.4328.57
obfuscate871-2.94332.00087.5012.50
obfuscate13121-2.1178.40092.317.69
obfuscate5965951-16.04632.00099.830.17
obfuscate550-1.3200.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.2330.000100.000.00
obfuscate10100-0.3500.000100.000.00
obfuscate220-52.0500.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 32 var:
Tue Sep 7 00:26:08 2021; Spam; 32; obfuscate; UTF-8BQml0Y29pbi1IYW5kZWw ; JUNK UTF-8BLVZlcmRpZW5lIDcwMDAgRXVybyBwcm8gVGFnI...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Tue Sep 7 00:02:48 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; You have 9 notifications about Norm and others; ...

5 st Spam och 1025 st Ham ger totalt 1030 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 18.2400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Sep 8 11:37:00 EDT 2021