&Nu Status


Mail log för 6 September - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6476461-17.22227.30099.850.15
obfuscate42420-2.2830.000100.000.00
obfuscate29290-3.3720.000100.000.00
obfuscate26260-1.9040.000100.000.00
obfuscate22220-1.6180.000100.000.00
obfuscate22220-1.5820.000100.000.00
obfuscate21210-2.0330.000100.000.00
obfuscate15150-1.3800.000100.000.00
obfuscate15150-2.1330.000100.000.00
obfuscate15150-28.1870.000100.000.00
obfuscate13130-3.0310.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6476461-17.22227.30099.850.15
obfuscate42420-2.2830.000100.000.00
obfuscate29290-3.3720.000100.000.00
obfuscate26260-1.9040.000100.000.00
obfuscate22220-1.6180.000100.000.00
obfuscate22220-1.5820.000100.000.00
obfuscate21210-2.0330.000100.000.00
obfuscate15150-1.3800.000100.000.00
obfuscate15150-2.1330.000100.000.00
obfuscate15150-28.1870.000100.000.00
obfuscate13130-3.0310.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1082-1.08711.10080.0020.00
obfuscate6476461-17.22227.30099.850.15
obfuscate761-1.8507.90085.7114.29
obfuscate990-2.6890.000100.000.00
obfuscate13130-3.0310.000100.000.00
obfuscate330-1.5000.000100.000.00
obfuscate15150-1.3800.000100.000.00
obfuscate880-1.3750.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate880-2.6620.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-100.9000.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate15150-28.1870.000100.000.00
obfuscate6476461-17.22227.30099.850.15
obfuscate440-6.9500.000100.000.00
obfuscate660-4.3000.000100.000.00
obfuscate220-3.9500.000100.000.00
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate29290-3.3720.000100.000.00
obfuscate13130-3.0310.000100.000.00
obfuscate880-2.9620.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6476461-17.22227.30099.850.15
obfuscate1082-1.08711.10080.0020.00
obfuscate761-1.8507.90085.7114.29
obfuscate990-2.6890.000100.000.00
obfuscate13130-3.0310.000100.000.00
obfuscate330-1.5000.000100.000.00
obfuscate15150-1.3800.000100.000.00
obfuscate880-1.3750.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate880-2.6620.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-2.6890.000100.000.00
obfuscate13130-3.0310.000100.000.00
obfuscate330-1.5000.000100.000.00
obfuscate15150-1.3800.000100.000.00
obfuscate880-1.3750.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate880-2.6620.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00
obfuscate12120-2.0580.000100.000.00
obfuscate29290-3.3720.000100.000.00
obfuscate42420-2.2830.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1082-1.08711.10080.0020.00
obfuscate761-1.8507.90085.7114.29
obfuscate6476461-17.22227.30099.850.15
obfuscate990-2.6890.000100.000.00
obfuscate13130-3.0310.000100.000.00
obfuscate330-1.5000.000100.000.00
obfuscate15150-1.3800.000100.000.00
obfuscate880-1.3750.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate880-2.6620.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00

Mest Spam med ratio 27.3 var:
Mon Sep 6 05:35:22 2021; Spam; 27.3; obfuscate; Secretary-General Antnio Guterres; JUNK UNITED NATIONS COMPENSATION UNITIN AFFILIATION...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Mon Sep 6 00:06:17 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBX; ...

4 st Spam och 1011 st Ham ger totalt 1015 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 14.3500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Sep 7 11:37:00 EDT 2021