&Nu Status


Mail log för 5 September - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5685680-21.5490.000100.000.00
obfuscate39390-1.7620.000100.000.00
obfuscate35350-1.9140.000100.000.00
obfuscate27270-2.0300.000100.000.00
obfuscate24240-1.6960.000100.000.00
obfuscate22220-2.3820.000100.000.00
obfuscate22220-2.8090.000100.000.00
obfuscate22220-5.3230.000100.000.00
obfuscate19190-0.6530.000100.000.00
obfuscate18180-1.9610.000100.000.00
obfuscate15150-15.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5685680-21.5490.000100.000.00
obfuscate39390-1.7620.000100.000.00
obfuscate35350-1.9140.000100.000.00
obfuscate27270-2.0300.000100.000.00
obfuscate24240-1.6960.000100.000.00
obfuscate22220-2.3820.000100.000.00
obfuscate22220-2.8090.000100.000.00
obfuscate22220-5.3230.000100.000.00
obfuscate19190-0.6530.000100.000.00
obfuscate18180-1.9610.000100.000.00
obfuscate15150-15.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3210.70012.60066.6733.33
obfuscate1091-2.30017.80090.0010.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate11110-2.3450.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate12120-1.4920.000100.000.00
obfuscate550-99.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate880-1.5870.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-99.9000.000100.000.00
obfuscate330-34.6330.000100.000.00
obfuscate5685680-21.5490.000100.000.00
obfuscate15150-15.1000.000100.000.00
obfuscate22220-5.3230.000100.000.00
obfuscate22220-2.8090.000100.000.00
obfuscate22220-2.3820.000100.000.00
obfuscate11110-2.3450.000100.000.00
obfuscate1091-2.30017.80090.0010.00
obfuscate660-2.1670.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091-2.30017.80090.0010.00
obfuscate3210.70012.60066.6733.33
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate11110-2.3450.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate12120-1.4920.000100.000.00
obfuscate550-99.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate880-1.5870.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate11110-2.3450.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate12120-1.4920.000100.000.00
obfuscate550-99.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate880-1.5870.000100.000.00
obfuscate660-1.7000.000100.000.00
obfuscate22220-2.3820.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3210.70012.60066.6733.33
obfuscate1091-2.30017.80090.0010.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate11110-2.3450.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate12120-1.4920.000100.000.00
obfuscate550-99.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate880-1.5870.000100.000.00

Mest Spam med ratio 17.8 var:
Sun Sep 5 23:20:25 2021; Spam; 17.8; obfuscate; UTF-8BR2V3aWNodHN2ZXJsdXN0IERlYWw ; JUNK UTF-8BLSAxNCBLZyBpbiAxIE1vbmF0IG9obmUgRmFzd...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sun Sep 5 00:04:45 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTtyBDaHJpc3RpbmUgS29u; ...

2 st Spam och 932 st Ham ger totalt 934 st Mail (00% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 15.2000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Sep 6 11:37:00 EDT 2021