&Nu Status


Mail log för 4 September - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5555550-24.6630.000100.000.00
obfuscate25241-1.8138.30096.004.00
obfuscate21210-2.0950.000100.000.00
obfuscate19190-3.4320.000100.000.00
obfuscate19190-5.8370.000100.000.00
obfuscate14140-2.8210.000100.000.00
obfuscate13130-1.6690.000100.000.00
obfuscate13130-2.3690.000100.000.00
obfuscate12120-0.2000.000100.000.00
obfuscate12120-0.2000.000100.000.00
obfuscate11110-99.9000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5555550-24.6630.000100.000.00
obfuscate25241-1.8138.30096.004.00
obfuscate21210-2.0950.000100.000.00
obfuscate19190-3.4320.000100.000.00
obfuscate19190-5.8370.000100.000.00
obfuscate14140-2.8210.000100.000.00
obfuscate13130-1.6690.000100.000.00
obfuscate13130-2.3690.000100.000.00
obfuscate12120-0.2000.000100.000.00
obfuscate12120-0.2000.000100.000.00
obfuscate11110-99.9000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-0.1338.40075.0025.00
obfuscate25241-1.8138.30096.004.00
obfuscate770-43.9290.000100.000.00
obfuscate12120-0.2000.000100.000.00
obfuscate13130-1.6690.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-100.1500.000100.000.00
obfuscate660-19.2500.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-100.1500.000100.000.00
obfuscate11110-99.9000.000100.000.00
obfuscate770-43.9290.000100.000.00
obfuscate660-35.7170.000100.000.00
obfuscate5555550-24.6630.000100.000.00
obfuscate660-19.2500.000100.000.00
obfuscate19190-5.8370.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate330-3.5670.000100.000.00
obfuscate19190-3.4320.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-0.1338.40075.0025.00
obfuscate25241-1.8138.30096.004.00
obfuscate770-43.9290.000100.000.00
obfuscate12120-0.2000.000100.000.00
obfuscate13130-1.6690.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-100.1500.000100.000.00
obfuscate660-19.2500.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-43.9290.000100.000.00
obfuscate12120-0.2000.000100.000.00
obfuscate13130-1.6690.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-100.1500.000100.000.00
obfuscate660-19.2500.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate440-1.1500.000100.000.00
obfuscate12120-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-0.1338.40075.0025.00
obfuscate25241-1.8138.30096.004.00
obfuscate770-43.9290.000100.000.00
obfuscate12120-0.2000.000100.000.00
obfuscate13130-1.6690.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-100.1500.000100.000.00
obfuscate660-19.2500.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.4 var:
Sat Sep 4 11:33:08 2021; Spam; 8.4; obfuscate; Michael Mensa ; JUNK Dear Sir....; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sat Sep 4 00:19:31 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBEZW50b24gS3VwZW5n; ...

2 st Spam och 822 st Ham ger totalt 824 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Sep 5 11:37:00 EDT 2021