&Nu Status


Mail log för 3 September - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6176161-25.1197.10099.840.16
obfuscate43430-1.7880.000100.000.00
obfuscate35350-6.0490.000100.000.00
obfuscate23230-6.2220.000100.000.00
obfuscate23230-18.7650.000100.000.00
obfuscate22220-5.6550.000100.000.00
obfuscate21210-2.7140.000100.000.00
obfuscate21201-2.2458.40095.244.76
obfuscate19190-1.0470.000100.000.00
obfuscate19190-2.0420.000100.000.00
obfuscate17170-1.4290.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6176161-25.1197.10099.840.16
obfuscate43430-1.7880.000100.000.00
obfuscate35350-6.0490.000100.000.00
obfuscate23230-6.2220.000100.000.00
obfuscate23230-18.7650.000100.000.00
obfuscate22220-5.6550.000100.000.00
obfuscate21210-2.7140.000100.000.00
obfuscate21201-2.2458.40095.244.76
obfuscate19190-1.0470.000100.000.00
obfuscate19190-2.0420.000100.000.00
obfuscate17170-1.4290.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6176161-25.1197.10099.840.16
obfuscate12111-1.23613.70091.678.33
obfuscate21201-2.2458.40095.244.76
obfuscate23230-6.2220.000100.000.00
obfuscate19190-1.0470.000100.000.00
obfuscate22220-5.6550.000100.000.00
obfuscate880-3.0870.000100.000.00
obfuscate15150-3.0800.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate43430-1.7880.000100.000.00
obfuscate21210-2.7140.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-51.2500.000100.000.00
obfuscate440-26.4250.000100.000.00
obfuscate880-26.3630.000100.000.00
obfuscate6176161-25.1197.10099.840.16
obfuscate23230-18.7650.000100.000.00
obfuscate880-15.1380.000100.000.00
obfuscate16160-8.4000.000100.000.00
obfuscate23230-6.2220.000100.000.00
obfuscate35350-6.0490.000100.000.00
obfuscate22220-5.6550.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12111-1.23613.70091.678.33
obfuscate21201-2.2458.40095.244.76
obfuscate6176161-25.1197.10099.840.16
obfuscate23230-6.2220.000100.000.00
obfuscate19190-1.0470.000100.000.00
obfuscate22220-5.6550.000100.000.00
obfuscate880-3.0870.000100.000.00
obfuscate15150-3.0800.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate43430-1.7880.000100.000.00
obfuscate21210-2.7140.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23230-6.2220.000100.000.00
obfuscate19190-1.0470.000100.000.00
obfuscate22220-5.6550.000100.000.00
obfuscate880-3.0870.000100.000.00
obfuscate15150-3.0800.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate43430-1.7880.000100.000.00
obfuscate21210-2.7140.000100.000.00
obfuscate440-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-51.2500.000100.000.00
obfuscate16160-8.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12111-1.23613.70091.678.33
obfuscate21201-2.2458.40095.244.76
obfuscate6176161-25.1197.10099.840.16
obfuscate23230-6.2220.000100.000.00
obfuscate19190-1.0470.000100.000.00
obfuscate22220-5.6550.000100.000.00
obfuscate880-3.0870.000100.000.00
obfuscate15150-3.0800.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate43430-1.7880.000100.000.00
obfuscate21210-2.7140.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.7 var:
Fri Sep 3 10:01:46 2021; Spam; 13.7; obfuscate; Denaro ; JUNK Family is the main thing in life.; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Fri Sep 3 00:08:05 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBNb2EgTGFuZGVyIG9j; ...

3 st Spam och 1062 st Ham ger totalt 1065 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.7333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Sep 4 11:37:00 EDT 2021