&Nu Status


Mail log för 2 September - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5685680-27.5210.000100.000.00
obfuscate45450-2.0800.000100.000.00
obfuscate32320-1.9090.000100.000.00
obfuscate27270-3.4700.000100.000.00
obfuscate26260-2.3350.000100.000.00
obfuscate24240-2.1290.000100.000.00
obfuscate22220-2.5860.000100.000.00
obfuscate22220-0.6180.000100.000.00
obfuscate22220-24.2180.000100.000.00
obfuscate20200-1.5500.000100.000.00
obfuscate19190-0.3790.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5685680-27.5210.000100.000.00
obfuscate45450-2.0800.000100.000.00
obfuscate32320-1.9090.000100.000.00
obfuscate27270-3.4700.000100.000.00
obfuscate26260-2.3350.000100.000.00
obfuscate24240-2.1290.000100.000.00
obfuscate22220-2.5860.000100.000.00
obfuscate22220-0.6180.000100.000.00
obfuscate22220-24.2180.000100.000.00
obfuscate20200-1.5500.000100.000.00
obfuscate19190-0.3790.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-41.3000.000100.000.00
obfuscate17170-19.6410.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate15150-1.5600.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate550-2.0200.000100.000.00
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate330-1.2000.000100.000.00
obfuscate550-1.5400.000100.000.00
obfuscate24240-2.1290.000100.000.00
obfuscate22220-2.5860.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-99.9000.000100.000.00
obfuscate550-41.3000.000100.000.00
obfuscate5685680-27.5210.000100.000.00
obfuscate22220-24.2180.000100.000.00
obfuscate17170-19.6410.000100.000.00
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate27270-3.4700.000100.000.00
obfuscate990-2.5890.000100.000.00
obfuscate22220-2.5860.000100.000.00
obfuscate12120-2.4670.000100.000.00
obfuscate15150-2.4200.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-41.3000.000100.000.00
obfuscate17170-19.6410.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate15150-1.5600.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate550-2.0200.000100.000.00
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate330-1.2000.000100.000.00
obfuscate550-1.5400.000100.000.00
obfuscate24240-2.1290.000100.000.00
obfuscate22220-2.5860.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-41.3000.000100.000.00
obfuscate17170-19.6410.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate15150-1.5600.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate550-2.0200.000100.000.00
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate330-1.2000.000100.000.00
obfuscate550-1.5400.000100.000.00
obfuscate24240-2.1290.000100.000.00
obfuscate22220-2.5860.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-41.3000.000100.000.00
obfuscate17170-19.6410.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate15150-1.5600.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate550-2.0200.000100.000.00
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate330-1.2000.000100.000.00
obfuscate550-1.5400.000100.000.00
obfuscate24240-2.1290.000100.000.00
obfuscate22220-2.5860.000100.000.00

Mest Spam med ratio 0 var:
...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Thu Sep 2 00:10:10 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; You have 8 notifications about Nancy and others; ...

st Spam och 1031 st Ham ger totalt 1031 st Mail (00% spam) till 44 st alias.


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Sep 3 11:37:00 EDT 2021