&Nu Status


Mail log för 1 September - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6176161-26.7437.40099.840.16
obfuscate45441-1.8899.20097.782.22
obfuscate41410-2.8320.000100.000.00
obfuscate35350-2.0230.000100.000.00
obfuscate24240-2.4920.000100.000.00
obfuscate22220-2.2180.000100.000.00
obfuscate22220-15.1730.000100.000.00
obfuscate21210-2.4520.000100.000.00
obfuscate18180-1.8220.000100.000.00
obfuscate18180-1.6670.000100.000.00
obfuscate17170-1.6880.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6176161-26.7437.40099.840.16
obfuscate45441-1.8899.20097.782.22
obfuscate41410-2.8320.000100.000.00
obfuscate35350-2.0230.000100.000.00
obfuscate24240-2.4920.000100.000.00
obfuscate22220-2.2180.000100.000.00
obfuscate22220-15.1730.000100.000.00
obfuscate21210-2.4520.000100.000.00
obfuscate18180-1.8220.000100.000.00
obfuscate18180-1.6670.000100.000.00
obfuscate17170-1.6880.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.02511.40080.0020.00
obfuscate6176161-26.7437.40099.840.16
obfuscate981-13.7256.80088.8911.11
obfuscate45441-1.8899.20097.782.22
obfuscate12120-10.0170.000100.000.00
obfuscate22220-2.2180.000100.000.00
obfuscate440-0.4750.000100.000.00
obfuscate41410-2.8320.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate330-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-1.3500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-51.2500.000100.000.00
obfuscate6176161-26.7437.40099.840.16
obfuscate22220-15.1730.000100.000.00
obfuscate981-13.7256.80088.8911.11
obfuscate990-13.1330.000100.000.00
obfuscate12120-10.0170.000100.000.00
obfuscate13130-9.9310.000100.000.00
obfuscate440-6.7000.000100.000.00
obfuscate880-3.2370.000100.000.00
obfuscate41410-2.8320.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.02511.40080.0020.00
obfuscate45441-1.8899.20097.782.22
obfuscate6176161-26.7437.40099.840.16
obfuscate981-13.7256.80088.8911.11
obfuscate12120-10.0170.000100.000.00
obfuscate22220-2.2180.000100.000.00
obfuscate440-0.4750.000100.000.00
obfuscate41410-2.8320.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate330-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-1.3500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-10.0170.000100.000.00
obfuscate22220-2.2180.000100.000.00
obfuscate440-0.4750.000100.000.00
obfuscate41410-2.8320.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate330-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-1.3500.000100.000.00
obfuscate990-1.6560.000100.000.00
obfuscate24240-2.4920.000100.000.00
obfuscate660-2.0000.000100.000.00
obfuscate10100-1.5200.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.02511.40080.0020.00
obfuscate981-13.7256.80088.8911.11
obfuscate45441-1.8899.20097.782.22
obfuscate6176161-26.7437.40099.840.16
obfuscate12120-10.0170.000100.000.00
obfuscate22220-2.2180.000100.000.00
obfuscate440-0.4750.000100.000.00
obfuscate41410-2.8320.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate330-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-1.3500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.4 var:
Wed Sep 1 11:04:14 2021; Spam; 11.4; obfuscate; Sara Account Manager ; JUNK utf-8BU2l2IGRpbiBiYWxhbnMgaGFyIMO2a2F0IGRlbiBzZW5hc3RlIHRpZGVu; ...
Mest Ham med ratio -103.8 var:
Wed Sep 1 13:54:09 2021; Mail; -103.8; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0223 -- no payment due; ...

4 st Spam och 1038 st Ham ger totalt 1042 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.7000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Sep 2 11:37:00 EDT 2021