&Nu Status


Mail log för September - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate142101419416-16.68714.81299.890.11
obfuscate125012428-2.0398.37599.360.64
obfuscate9559532-4.49211.00099.790.21
obfuscate7697645-2.9207.60099.350.65
obfuscate7127120-1.8330.000100.000.00
obfuscate6396354-2.4248.00099.370.63
obfuscate6326311-2.0068.00099.840.16
obfuscate6046040-9.3260.000100.000.00
obfuscate5315301-1.7308.00099.810.19
obfuscate5185171-2.0687.00099.810.19
obfuscate3813756-4.89613.83398.431.57

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate142101419416-16.68714.81299.890.11
obfuscate125012428-2.0398.37599.360.64
obfuscate9559532-4.49211.00099.790.21
obfuscate7697645-2.9207.60099.350.65
obfuscate7127120-1.8330.000100.000.00
obfuscate6396354-2.4248.00099.370.63
obfuscate6326311-2.0068.00099.840.16
obfuscate6046040-9.3260.000100.000.00
obfuscate5315301-1.7308.00099.810.19
obfuscate5185171-2.0687.00099.810.19
obfuscate3813756-4.89613.83398.431.57

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate142101419416-16.68714.81299.890.11
obfuscate21820315-6.16311.06793.126.88
obfuscate125012428-2.0398.37599.360.64
obfuscate28217-0.47611.28675.0025.00
obfuscate3813756-4.89613.83398.431.57
obfuscate7697645-2.9207.60099.350.65
obfuscate6396354-2.4248.00099.370.63
obfuscate3583544-14.3707.75098.881.12
obfuscate3543513-3.61827.00099.150.85
obfuscate1641613-1.3989.33398.171.83
obfuscate48462-2.8047.50095.834.17

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2102100-99.7900.000100.000.00
obfuscate72720-52.1940.000100.000.00
obfuscate29281-36.7508.00096.553.45
obfuscate32320-16.7500.000100.000.00
obfuscate142101419416-16.68714.81299.890.11
obfuscate3583544-14.3707.75098.881.12
obfuscate3123120-10.7150.000100.000.00
obfuscate6046040-9.3260.000100.000.00
obfuscate21820315-6.16311.06793.126.88
obfuscate39390-5.2310.000100.000.00
obfuscate3813756-4.89613.83398.431.57

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3543513-3.61827.00099.150.85
obfuscate3153141-3.59220.00099.680.32
obfuscate17161-1.56216.00094.125.88
obfuscate142101419416-16.68714.81299.890.11
obfuscate3813756-4.89613.83398.431.57
obfuscate28217-0.47611.28675.0025.00
obfuscate21820315-6.16311.06793.126.88
obfuscate9559532-4.49211.00099.790.21
obfuscate1641613-1.3989.33398.171.83
obfuscate125012428-2.0398.37599.360.64
obfuscate4311.6678.00075.0025.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6046040-9.3260.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate11110-1.0910.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate28280-1.2140.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate7700.0000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate31310-0.9350.000100.000.00
obfuscate440-1.2500.000100.000.00
obfuscate440-0.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4311.6678.00075.0025.00
obfuscate28217-0.47611.28675.0025.00
obfuscate541-1.2508.00080.0020.00
obfuscate21820315-6.16311.06793.126.88
obfuscate17161-1.56216.00094.125.88
obfuscate48462-2.8047.50095.834.17
obfuscate29281-36.7508.00096.553.45
obfuscate1641613-1.3989.33398.171.83
obfuscate1141122-1.8044.50098.251.75
obfuscate3813756-4.89613.83398.431.57
obfuscate1751732-2.2498.00098.861.14

Mest Spam med ratio 32.5 var:
Sat Sep 25 14:14:49 2021; Spam; 32.5; obfuscate; UTF-8BQml0Y29pbi1IYW5kZWw ; JUNK UTF-8BTGV0enRlIFdvY2hlIHdhciBSb2JlcnQgR2Vpc3MgenUgR2...
Mest Ham med ratio -109.8 var:
Fri Sep 17 11:26:07 2021; Mail; -109.8; obfuscate; Facebook ; Du har delat ny information med Golf Battle;

89 st Spam och 25896 st Ham ger totalt 25985 st Mail (00% spam) till 85 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.2697


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Oct 2 11:42:00 EDT 2021