&Nu Status


Mail log för 20 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3983971-4.8607.80099.750.25
obfuscate29290-2.3720.000100.000.00
obfuscate27270-5.7850.000100.000.00
obfuscate24240-2.0380.000100.000.00
obfuscate22220-2.5730.000100.000.00
obfuscate17170-1.8650.000100.000.00
obfuscate16160-1.9500.000100.000.00
obfuscate16160-2.1000.000100.000.00
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00
obfuscate15150-8.8670.000100.000.00
obfuscate13130-1.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3983971-4.8607.80099.750.25
obfuscate29290-2.3720.000100.000.00
obfuscate27270-5.7850.000100.000.00
obfuscate24240-2.0380.000100.000.00
obfuscate22220-2.5730.000100.000.00
obfuscate17170-1.8650.000100.000.00
obfuscate16160-1.9500.000100.000.00
obfuscate16160-2.1000.000100.000.00
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00
obfuscate15150-8.8670.000100.000.00
obfuscate13130-1.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3983971-4.8607.80099.750.25
obfuscate321-1.80016.00066.6733.33
obfuscate211-2.10014.70050.0050.00
obfuscate990-3.1440.000100.000.00
obfuscate13130-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00
obfuscate550-0.2000.000100.000.00
obfuscate660-1.9500.000100.000.00
obfuscate29290-2.3720.000100.000.00
obfuscate550-61.4800.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11110-99.8910.000100.000.00
obfuscate550-61.4800.000100.000.00
obfuscate770-16.9430.000100.000.00
obfuscate990-11.8560.000100.000.00
obfuscate15150-8.8670.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate27270-5.7850.000100.000.00
obfuscate3983971-4.8607.80099.750.25
obfuscate550-4.2600.000100.000.00
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate880-3.1620.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-1.80016.00066.6733.33
obfuscate211-2.10014.70050.0050.00
obfuscate3983971-4.8607.80099.750.25
obfuscate990-3.1440.000100.000.00
obfuscate13130-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00
obfuscate550-0.2000.000100.000.00
obfuscate660-1.9500.000100.000.00
obfuscate29290-2.3720.000100.000.00
obfuscate550-61.4800.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-3.1440.000100.000.00
obfuscate13130-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00
obfuscate550-0.2000.000100.000.00
obfuscate660-1.9500.000100.000.00
obfuscate29290-2.3720.000100.000.00
obfuscate550-61.4800.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate3300.8330.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-2.10014.70050.0050.00
obfuscate321-1.80016.00066.6733.33
obfuscate3983971-4.8607.80099.750.25
obfuscate990-3.1440.000100.000.00
obfuscate13130-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00
obfuscate550-0.2000.000100.000.00
obfuscate660-1.9500.000100.000.00
obfuscate29290-2.3720.000100.000.00
obfuscate550-61.4800.000100.000.00

Mest Spam med ratio 16 var:
Tue Jul 20 01:40:38 2021; Spam; 16; obfuscate; Leonori ; JUNK I thank your destiny for having come true.; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Tue Jul 20 00:22:24 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBO; ...

3 st Spam och 734 st Ham ger totalt 737 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.8333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jul 21 11:37:00 EDT 2021