&Nu Status


Mail log för 19 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4074070-5.3010.000100.000.00
obfuscate27270-2.5260.000100.000.00
obfuscate25250-1.4600.000100.000.00
obfuscate25250-2.5200.000100.000.00
obfuscate22220-1.6450.000100.000.00
obfuscate19190-1.5840.000100.000.00
obfuscate18171-2.2768.60094.445.56
obfuscate18180-1.7610.000100.000.00
obfuscate17161-1.8378.60094.125.88
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00
obfuscate14140-16.7570.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4074070-5.3010.000100.000.00
obfuscate27270-2.5260.000100.000.00
obfuscate25250-1.4600.000100.000.00
obfuscate25250-2.5200.000100.000.00
obfuscate22220-1.6450.000100.000.00
obfuscate19190-1.5840.000100.000.00
obfuscate18180-1.7610.000100.000.00
obfuscate18171-2.2768.60094.445.56
obfuscate17161-1.8378.60094.125.88
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00
obfuscate14140-16.7570.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-1.8378.60094.125.88
obfuscate18171-2.2768.60094.445.56
obfuscate1010.0009.9000.00100.00
obfuscate27270-2.5260.000100.000.00
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.6330.000100.000.00
obfuscate25250-1.4600.000100.000.00
obfuscate330-0.6000.000100.000.00
obfuscate440-26.3250.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate19190-1.5840.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-51.2500.000100.000.00
obfuscate440-26.3250.000100.000.00
obfuscate12120-18.0670.000100.000.00
obfuscate14140-16.7570.000100.000.00
obfuscate220-8.2000.000100.000.00
obfuscate4074070-5.3010.000100.000.00
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate220-3.2000.000100.000.00
obfuscate27270-2.5260.000100.000.00
obfuscate25250-2.5200.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.9000.00100.00
obfuscate17161-1.8378.60094.125.88
obfuscate18171-2.2768.60094.445.56
obfuscate27270-2.5260.000100.000.00
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.6330.000100.000.00
obfuscate25250-1.4600.000100.000.00
obfuscate330-0.6000.000100.000.00
obfuscate440-26.3250.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate19190-1.5840.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27270-2.5260.000100.000.00
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.6330.000100.000.00
obfuscate25250-1.4600.000100.000.00
obfuscate330-0.6000.000100.000.00
obfuscate440-26.3250.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate19190-1.5840.000100.000.00
obfuscate25250-2.5200.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate660-2.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.9000.00100.00
obfuscate17161-1.8378.60094.125.88
obfuscate18171-2.2768.60094.445.56
obfuscate27270-2.5260.000100.000.00
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.6330.000100.000.00
obfuscate25250-1.4600.000100.000.00
obfuscate330-0.6000.000100.000.00
obfuscate440-26.3250.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate19190-1.5840.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.9 var:
Mon Jul 19 11:15:20 2021; Spam; 9.9; obfuscate; ; JUNK utf-8BQmV0YWxuaW5nIGZyw6VuIGRpdHQga29udG8u; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Mon Jul 19 01:38:10 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; You can still respond to Isaac Mensahs friend request.; ...

3 st Spam och 748 st Ham ger totalt 751 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.0333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jul 20 11:37:00 EDT 2021