&Nu Status


Mail log för 18 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4204200-5.8110.000100.000.00
obfuscate38380-2.2610.000100.000.00
obfuscate34340-2.4530.000100.000.00
obfuscate22220-1.8820.000100.000.00
obfuscate21210-2.7430.000100.000.00
obfuscate21210-2.0520.000100.000.00
obfuscate20200-2.3250.000100.000.00
obfuscate18180-12.7220.000100.000.00
obfuscate13121-1.7758.60092.317.69
obfuscate13130-0.7310.000100.000.00
obfuscate12120-0.6420.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4204200-5.8110.000100.000.00
obfuscate38380-2.2610.000100.000.00
obfuscate34340-2.4530.000100.000.00
obfuscate22220-1.8820.000100.000.00
obfuscate21210-2.7430.000100.000.00
obfuscate21210-2.0520.000100.000.00
obfuscate20200-2.3250.000100.000.00
obfuscate18180-12.7220.000100.000.00
obfuscate13130-0.7310.000100.000.00
obfuscate12120-0.6420.000100.000.00
obfuscate12120-3.4080.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3211.45014.50066.6733.33
obfuscate13121-1.7758.60092.317.69
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate1010.00012.1000.00100.00
obfuscate770-16.1570.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.6330.000100.000.00
obfuscate990-1.8440.000100.000.00
obfuscate21210-2.7430.000100.000.00
obfuscate12120-0.6420.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-99.9000.000100.000.00
obfuscate330-67.7330.000100.000.00
obfuscate770-16.1570.000100.000.00
obfuscate18180-12.7220.000100.000.00
obfuscate4204200-5.8110.000100.000.00
obfuscate660-4.0330.000100.000.00
obfuscate12120-3.4080.000100.000.00
obfuscate550-2.8600.000100.000.00
obfuscate21210-2.7430.000100.000.00
obfuscate550-2.7200.000100.000.00
obfuscate34340-2.4530.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3211.45014.50066.6733.33
obfuscate1010.00012.1000.00100.00
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate13121-1.7758.60092.317.69
obfuscate770-16.1570.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.6330.000100.000.00
obfuscate990-1.8440.000100.000.00
obfuscate21210-2.7430.000100.000.00
obfuscate12120-0.6420.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-16.1570.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.6330.000100.000.00
obfuscate990-1.8440.000100.000.00
obfuscate21210-2.7430.000100.000.00
obfuscate12120-0.6420.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate20200-2.3250.000100.000.00
obfuscate330-67.7330.000100.000.00
obfuscate550-2.8600.000100.000.00
obfuscate770-2.1860.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate1010.00012.1000.00100.00
obfuscate3211.45014.50066.6733.33
obfuscate13121-1.7758.60092.317.69
obfuscate770-16.1570.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.6330.000100.000.00
obfuscate990-1.8440.000100.000.00
obfuscate21210-2.7430.000100.000.00
obfuscate12120-0.6420.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.5 var:
Sun Jul 18 10:08:07 2021; Spam; 14.5; obfuscate; Oleksandria ; JUNK Love forever.; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sun Jul 18 00:24:01 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTWlrYWVsIERhdmlkc3Nv; ...

4 st Spam och 754 st Ham ger totalt 758 st Mail (00% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.3500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jul 19 11:37:00 EDT 2021