&Nu Status


Mail log för 17 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4194190-7.9050.000100.000.00
obfuscate24240-1.8210.000100.000.00
obfuscate20200-7.2400.000100.000.00
obfuscate16160-2.1880.000100.000.00
obfuscate14140-1.4290.000100.000.00
obfuscate12120-2.6500.000100.000.00
obfuscate11110-2.3640.000100.000.00
obfuscate10100-2.3700.000100.000.00
obfuscate10100-2.3700.000100.000.00
obfuscate990-99.9000.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4194190-7.9050.000100.000.00
obfuscate24240-1.8210.000100.000.00
obfuscate20200-7.2400.000100.000.00
obfuscate16160-2.1880.000100.000.00
obfuscate14140-1.4290.000100.000.00
obfuscate12120-2.6500.000100.000.00
obfuscate11110-2.3640.000100.000.00
obfuscate10100-2.3700.000100.000.00
obfuscate10100-2.3700.000100.000.00
obfuscate990-99.9000.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-1.60013.40087.5012.50
obfuscate871-1.1719.40087.5012.50
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate11110-2.3640.000100.000.00
obfuscate990-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-51.2500.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate990-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-51.2500.000100.000.00
obfuscate440-28.1750.000100.000.00
obfuscate4194190-7.9050.000100.000.00
obfuscate20200-7.2400.000100.000.00
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate550-3.4800.000100.000.00
obfuscate220-2.8500.000100.000.00
obfuscate12120-2.6500.000100.000.00
obfuscate10100-2.3700.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-1.60013.40087.5012.50
obfuscate871-1.1719.40087.5012.50
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate11110-2.3640.000100.000.00
obfuscate990-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-51.2500.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate11110-2.3640.000100.000.00
obfuscate990-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-51.2500.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate220-2.8500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-1.60013.40087.5012.50
obfuscate871-1.1719.40087.5012.50
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate11110-2.3640.000100.000.00
obfuscate990-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-51.2500.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.4 var:
Sat Jul 17 20:26:06 2021; Spam; 13.4; obfuscate; Mrs Rose Cynthia ; JUNK Contact western union office for your payment of 50000; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sat Jul 17 00:15:36 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBB; ...

2 st Spam och 638 st Ham ger totalt 640 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.4000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jul 18 11:37:00 EDT 2021