&Nu Status


Mail log för 16 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4084080-8.5660.000100.000.00
obfuscate42420-2.0290.000100.000.00
obfuscate36360-5.9280.000100.000.00
obfuscate29281-2.7256.40096.553.45
obfuscate23230-2.2170.000100.000.00
obfuscate18180-2.4060.000100.000.00
obfuscate16160-2.5560.000100.000.00
obfuscate14140-2.7000.000100.000.00
obfuscate14140-1.9140.000100.000.00
obfuscate12120-2.6000.000100.000.00
obfuscate11110-1.5820.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4084080-8.5660.000100.000.00
obfuscate42420-2.0290.000100.000.00
obfuscate36360-5.9280.000100.000.00
obfuscate29281-2.7256.40096.553.45
obfuscate23230-2.2170.000100.000.00
obfuscate18180-2.4060.000100.000.00
obfuscate16160-2.5560.000100.000.00
obfuscate14140-2.7000.000100.000.00
obfuscate14140-1.9140.000100.000.00
obfuscate12120-2.6000.000100.000.00
obfuscate11110-1.5820.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29281-2.7256.40096.553.45
obfuscate550-40.9000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate660-18.3170.000100.000.00
obfuscate440-2.5750.000100.000.00
obfuscate16160-2.5560.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate23230-2.2170.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate550-99.9000.000100.000.00
obfuscate550-42.2200.000100.000.00
obfuscate550-40.9000.000100.000.00
obfuscate440-26.4750.000100.000.00
obfuscate660-18.3170.000100.000.00
obfuscate770-16.7000.000100.000.00
obfuscate4084080-8.5660.000100.000.00
obfuscate36360-5.9280.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29281-2.7256.40096.553.45
obfuscate550-40.9000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate660-18.3170.000100.000.00
obfuscate440-2.5750.000100.000.00
obfuscate16160-2.5560.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate23230-2.2170.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-40.9000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate660-18.3170.000100.000.00
obfuscate440-2.5750.000100.000.00
obfuscate16160-2.5560.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate23230-2.2170.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate36360-5.9280.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29281-2.7256.40096.553.45
obfuscate550-40.9000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate660-18.3170.000100.000.00
obfuscate440-2.5750.000100.000.00
obfuscate16160-2.5560.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate23230-2.2170.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 6.4 var:
Fri Jul 16 09:13:33 2021; Spam; 6.4; obfuscate; SKECHERS PLUS ; JUNK Skechers Plus Members 25 off select summer styles; ...
Mest Ham med ratio -101.4 var:
Fri Jul 16 17:53:15 2021; Mail; -101.4; obfuscate; Peter Bengtsson ; UTF-8BUmU6IMOFcmV0cyBncmlsbG5pbmcgYmxpciBpbnN0w6RsbGQh; ...

1 st Spam och 761 st Ham ger totalt 762 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.4000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jul 17 11:37:00 EDT 2021