&Nu Status


Mail log för 15 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4284271-5.4646.30099.770.23
obfuscate38371-1.5657.30097.372.63
obfuscate31310-1.6480.000100.000.00
obfuscate30300-2.3600.000100.000.00
obfuscate30300-1.8770.000100.000.00
obfuscate25241-1.7468.70096.004.00
obfuscate23230-19.0700.000100.000.00
obfuscate21210-1.7520.000100.000.00
obfuscate21210-1.5050.000100.000.00
obfuscate20200-99.9000.000100.000.00
obfuscate20200-23.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4284271-5.4646.30099.770.23
obfuscate38371-1.5657.30097.372.63
obfuscate31310-1.6480.000100.000.00
obfuscate30300-2.3600.000100.000.00
obfuscate30300-1.8770.000100.000.00
obfuscate25241-1.7468.70096.004.00
obfuscate23230-19.0700.000100.000.00
obfuscate21210-1.7520.000100.000.00
obfuscate21210-1.5050.000100.000.00
obfuscate20200-99.9000.000100.000.00
obfuscate20200-23.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate38371-1.5657.30097.372.63
obfuscate4284271-5.4646.30099.770.23
obfuscate25241-1.7468.70096.004.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate30300-2.3600.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate550-1.5200.000100.000.00
obfuscate770-3.0430.000100.000.00
obfuscate17170-2.5000.000100.000.00
obfuscate21210-1.7520.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate20200-99.9000.000100.000.00
obfuscate20200-23.1000.000100.000.00
obfuscate23230-19.0700.000100.000.00
obfuscate880-14.0120.000100.000.00
obfuscate15150-8.5600.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate4284271-5.4646.30099.770.23
obfuscate660-3.1830.000100.000.00
obfuscate770-3.0430.000100.000.00
obfuscate660-2.6500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25241-1.7468.70096.004.00
obfuscate38371-1.5657.30097.372.63
obfuscate4284271-5.4646.30099.770.23
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate30300-2.3600.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate550-1.5200.000100.000.00
obfuscate770-3.0430.000100.000.00
obfuscate17170-2.5000.000100.000.00
obfuscate21210-1.7520.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate30300-2.3600.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate550-1.5200.000100.000.00
obfuscate770-3.0430.000100.000.00
obfuscate17170-2.5000.000100.000.00
obfuscate21210-1.7520.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate30300-1.8770.000100.000.00
obfuscate21210-1.5050.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25241-1.7468.70096.004.00
obfuscate38371-1.5657.30097.372.63
obfuscate4284271-5.4646.30099.770.23
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate30300-2.3600.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate550-1.5200.000100.000.00
obfuscate770-3.0430.000100.000.00
obfuscate17170-2.5000.000100.000.00
obfuscate21210-1.7520.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.7 var:
Thu Jul 15 02:30:10 2021; Spam; 8.7; obfuscate; utf-8QJenny20frC3A5n20Yoump ; JUNK utf-8QRC396RELSEGLC384DJE20FC396R20FLER; ...
Mest Ham med ratio -108.2 var:
Thu Jul 15 15:27:49 2021; Mail; -108.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BRXZlbnQgSW52aXRhdGlv; ...

3 st Spam och 879 st Ham ger totalt 882 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.4333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jul 16 11:37:00 EDT 2021