&Nu Status


Mail log för 14 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4524520-0.6420.000100.000.00
obfuscate35350-2.3370.000100.000.00
obfuscate31310-2.3160.000100.000.00
obfuscate29290-2.4830.000100.000.00
obfuscate29290-99.9000.000100.000.00
obfuscate25241-2.0428.60096.004.00
obfuscate22220-1.9730.000100.000.00
obfuscate18180-3.2330.000100.000.00
obfuscate17161-2.1948.30094.125.88
obfuscate16160-2.1880.000100.000.00
obfuscate13121-1.12515.10092.317.69

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4524520-0.6420.000100.000.00
obfuscate35350-2.3370.000100.000.00
obfuscate31310-2.3160.000100.000.00
obfuscate29290-2.4830.000100.000.00
obfuscate29290-99.9000.000100.000.00
obfuscate25241-2.0428.60096.004.00
obfuscate22220-1.9730.000100.000.00
obfuscate18180-3.2330.000100.000.00
obfuscate17161-2.1948.30094.125.88
obfuscate16160-2.1880.000100.000.00
obfuscate13130-17.7310.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25241-2.0428.60096.004.00
obfuscate17161-2.1948.30094.125.88
obfuscate13121-1.12515.10092.317.69
obfuscate10100-2.0300.000100.000.00
obfuscate330-1.5330.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate18180-3.2330.000100.000.00
obfuscate550-2.1400.000100.000.00
obfuscate550-2.4600.000100.000.00
obfuscate770-1.5430.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate29290-99.9000.000100.000.00
obfuscate880-27.2130.000100.000.00
obfuscate13130-17.7310.000100.000.00
obfuscate11110-11.2360.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate110-4.2000.000100.000.00
obfuscate18180-3.2330.000100.000.00
obfuscate880-2.8000.000100.000.00
obfuscate29290-2.4830.000100.000.00
obfuscate550-2.4600.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-1.12515.10092.317.69
obfuscate25241-2.0428.60096.004.00
obfuscate17161-2.1948.30094.125.88
obfuscate10100-2.0300.000100.000.00
obfuscate330-1.5330.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate18180-3.2330.000100.000.00
obfuscate550-2.1400.000100.000.00
obfuscate550-2.4600.000100.000.00
obfuscate770-1.5430.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-2.0300.000100.000.00
obfuscate330-1.5330.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate18180-3.2330.000100.000.00
obfuscate550-2.1400.000100.000.00
obfuscate550-2.4600.000100.000.00
obfuscate770-1.5430.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate31310-2.3160.000100.000.00
obfuscate880-2.3750.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-1.12515.10092.317.69
obfuscate17161-2.1948.30094.125.88
obfuscate25241-2.0428.60096.004.00
obfuscate10100-2.0300.000100.000.00
obfuscate330-1.5330.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate18180-3.2330.000100.000.00
obfuscate550-2.1400.000100.000.00
obfuscate550-2.4600.000100.000.00
obfuscate770-1.5430.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.1 var:
Wed Jul 14 04:11:25 2021; Spam; 15.1; obfuscate; Bill Chantel ; JUNK Dear beneficiary; ...
Mest Ham med ratio -103.2 var:
Wed Jul 14 02:15:18 2021; Mail; -103.2; obfuscate; Helena Kiel ; UTF-8BUmU6IFtjbHViY29zbW9zMTk1NF0gRsO2cnNsYWcgcMOlIENvc21vcy1wdWI; ...

3 st Spam och 852 st Ham ger totalt 855 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.6667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jul 15 11:37:00 EDT 2021