&Nu Status


Mail log för 13 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4554550-1.0560.000100.000.00
obfuscate35350-1.8940.000100.000.00
obfuscate27270-6.0810.000100.000.00
obfuscate26260-1.6880.000100.000.00
obfuscate26260-99.8850.000100.000.00
obfuscate24240-2.2000.000100.000.00
obfuscate22220-1.9550.000100.000.00
obfuscate17170-1.8120.000100.000.00
obfuscate15150-14.7470.000100.000.00
obfuscate14140-8.6360.000100.000.00
obfuscate11110-2.4360.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4554550-1.0560.000100.000.00
obfuscate35350-1.8940.000100.000.00
obfuscate27270-6.0810.000100.000.00
obfuscate26260-1.6880.000100.000.00
obfuscate26260-99.8850.000100.000.00
obfuscate24240-2.2000.000100.000.00
obfuscate22220-1.9550.000100.000.00
obfuscate17170-1.8120.000100.000.00
obfuscate15150-14.7470.000100.000.00
obfuscate14140-8.6360.000100.000.00
obfuscate11110-2.4360.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.0800.000100.000.00
obfuscate880-1.5750.000100.000.00
obfuscate220-50.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-0.0000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate17170-1.8120.000100.000.00
obfuscate11110-2.4360.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate26260-99.8850.000100.000.00
obfuscate440-51.0250.000100.000.00
obfuscate220-50.6000.000100.000.00
obfuscate11110-20.3910.000100.000.00
obfuscate15150-14.7470.000100.000.00
obfuscate990-13.4890.000100.000.00
obfuscate14140-8.6360.000100.000.00
obfuscate27270-6.0810.000100.000.00
obfuscate220-5.9000.000100.000.00
obfuscate220-5.5500.000100.000.00
obfuscate550-2.9800.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.0800.000100.000.00
obfuscate880-1.5750.000100.000.00
obfuscate220-50.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-0.0000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate17170-1.8120.000100.000.00
obfuscate11110-2.4360.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.0800.000100.000.00
obfuscate880-1.5750.000100.000.00
obfuscate220-50.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-0.0000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate17170-1.8120.000100.000.00
obfuscate11110-2.4360.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.0800.000100.000.00
obfuscate880-1.5750.000100.000.00
obfuscate220-50.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-0.0000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate17170-1.8120.000100.000.00
obfuscate11110-2.4360.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 0 var:
...
Mest Ham med ratio -102.2 var:
Tue Jul 13 17:38:32 2021; Mail; -102.2; obfuscate; Katja Lindblom ; UTF-8BUmU6IFtjbHViY29zbW9zMTk1NF0gRsO2cnNsYWcgcMOlIENvc21vcy1wdWI; ...

st Spam och 796 st Ham ger totalt 796 st Mail (00% spam) till 40 st alias.


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jul 14 11:37:00 EDT 2021