&Nu Status


Mail log för 12 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4344340-1.0020.000100.000.00
obfuscate29290-2.2790.000100.000.00
obfuscate23230-1.8350.000100.000.00
obfuscate22211-2.1298.60095.454.55
obfuscate20200-99.9000.000100.000.00
obfuscate20191-2.6268.60095.005.00
obfuscate19190-8.1790.000100.000.00
obfuscate19190-2.1000.000100.000.00
obfuscate18171-6.8656.00094.445.56
obfuscate17170-3.3760.000100.000.00
obfuscate16160-14.2500.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4344340-1.0020.000100.000.00
obfuscate29290-2.2790.000100.000.00
obfuscate23230-1.8350.000100.000.00
obfuscate22211-2.1298.60095.454.55
obfuscate20200-99.9000.000100.000.00
obfuscate19190-8.1790.000100.000.00
obfuscate19190-2.1000.000100.000.00
obfuscate20191-2.6268.60095.005.00
obfuscate17170-3.3760.000100.000.00
obfuscate18171-6.8656.00094.445.56
obfuscate16160-14.2500.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091-2.0008.30090.0010.00
obfuscate22211-2.1298.60095.454.55
obfuscate18171-6.8656.00094.445.56
obfuscate20191-2.6268.60095.005.00
obfuscate23230-1.8350.000100.000.00
obfuscate440-27.0250.000100.000.00
obfuscate10100-2.5900.000100.000.00
obfuscate770-1.6710.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate19190-8.1790.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate20200-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-50.1000.000100.000.00
obfuscate440-27.0250.000100.000.00
obfuscate16160-14.2500.000100.000.00
obfuscate14140-9.2000.000100.000.00
obfuscate19190-8.1790.000100.000.00
obfuscate18171-6.8656.00094.445.56
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate330-4.8670.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22211-2.1298.60095.454.55
obfuscate20191-2.6268.60095.005.00
obfuscate1091-2.0008.30090.0010.00
obfuscate18171-6.8656.00094.445.56
obfuscate23230-1.8350.000100.000.00
obfuscate440-27.0250.000100.000.00
obfuscate10100-2.5900.000100.000.00
obfuscate770-1.6710.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate19190-8.1790.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23230-1.8350.000100.000.00
obfuscate440-27.0250.000100.000.00
obfuscate10100-2.5900.000100.000.00
obfuscate770-1.6710.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate19190-8.1790.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate220-50.1000.000100.000.00
obfuscate330-2.6670.000100.000.00
obfuscate19190-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091-2.0008.30090.0010.00
obfuscate18171-6.8656.00094.445.56
obfuscate20191-2.6268.60095.005.00
obfuscate22211-2.1298.60095.454.55
obfuscate23230-1.8350.000100.000.00
obfuscate440-27.0250.000100.000.00
obfuscate10100-2.5900.000100.000.00
obfuscate770-1.6710.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate19190-8.1790.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.6 var:
Mon Jul 12 00:10:40 2021; Spam; 8.6; obfuscate; Zoovillage ; JUNK Skandinaviskt utf-8QmodeC2A0pC3A5 rean 20-60 rabatt; ...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Mon Jul 12 16:16:12 2021; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; utf-8QTrC3A4ning_efter_hC3B6ftoperation; ...

4 st Spam och 770 st Ham ger totalt 774 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.8750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jul 13 11:37:00 EDT 2021