&Nu Status


Mail log för 11 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4644640-1.4870.000100.000.00
obfuscate37370-1.8620.000100.000.00
obfuscate31310-5.1480.000100.000.00
obfuscate24240-1.9040.000100.000.00
obfuscate22220-99.8820.000100.000.00
obfuscate22220-1.7770.000100.000.00
obfuscate19190-2.3320.000100.000.00
obfuscate17170-1.7760.000100.000.00
obfuscate15150-41.7470.000100.000.00
obfuscate15150-2.2130.000100.000.00
obfuscate12120-2.6250.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4644640-1.4870.000100.000.00
obfuscate37370-1.8620.000100.000.00
obfuscate31310-5.1480.000100.000.00
obfuscate24240-1.9040.000100.000.00
obfuscate22220-99.8820.000100.000.00
obfuscate22220-1.7770.000100.000.00
obfuscate19190-2.3320.000100.000.00
obfuscate17170-1.7760.000100.000.00
obfuscate15150-41.7470.000100.000.00
obfuscate15150-2.2130.000100.000.00
obfuscate12120-2.6250.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate981-0.7138.50088.8911.11
obfuscate1091-11.8448.50090.0010.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate550-21.2800.000100.000.00
obfuscate660-0.2000.000100.000.00
obfuscate770-1.4000.000100.000.00
obfuscate880-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate17170-1.7760.000100.000.00
obfuscate440-2.3250.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22220-99.8820.000100.000.00
obfuscate220-50.3000.000100.000.00
obfuscate15150-41.7470.000100.000.00
obfuscate550-21.2800.000100.000.00
obfuscate1091-11.8448.50090.0010.00
obfuscate31310-5.1480.000100.000.00
obfuscate440-5.1250.000100.000.00
obfuscate220-2.9500.000100.000.00
obfuscate440-2.8750.000100.000.00
obfuscate660-2.6330.000100.000.00
obfuscate12120-2.6250.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate981-0.7138.50088.8911.11
obfuscate1091-11.8448.50090.0010.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate550-21.2800.000100.000.00
obfuscate660-0.2000.000100.000.00
obfuscate770-1.4000.000100.000.00
obfuscate880-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate17170-1.7760.000100.000.00
obfuscate440-2.3250.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate550-21.2800.000100.000.00
obfuscate660-0.2000.000100.000.00
obfuscate770-1.4000.000100.000.00
obfuscate880-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate17170-1.7760.000100.000.00
obfuscate440-2.3250.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate4644640-1.4870.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate981-0.7138.50088.8911.11
obfuscate1091-11.8448.50090.0010.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate550-21.2800.000100.000.00
obfuscate660-0.2000.000100.000.00
obfuscate770-1.4000.000100.000.00
obfuscate880-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate17170-1.7760.000100.000.00
obfuscate440-2.3250.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.5 var:
Sun Jul 11 03:01:19 2021; Spam; 8.5; obfuscate; Telldus ; JUNK Sista chansen 15 rabatt UTF-8BcMOlIMO2dmVydmFrbmluZw; ...
Mest Ham med ratio -101.2 var:
Sun Jul 11 05:01:24 2021; Mail; -101.2; obfuscate; Club Cosmos ; Club Cosmos Stargates sommarnummer; ...

2 st Spam och 792 st Ham ger totalt 794 st Mail (00% spam) till 37 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jul 12 11:37:00 EDT 2021