&Nu Status


Mail log för 10 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3323311-1.07311.10099.700.30
obfuscate18180-94.3780.000100.000.00
obfuscate17170-2.6350.000100.000.00
obfuscate17170-2.4290.000100.000.00
obfuscate16160-2.3000.000100.000.00
obfuscate16160-7.5000.000100.000.00
obfuscate16160-2.1190.000100.000.00
obfuscate15150-2.1800.000100.000.00
obfuscate13130-2.0690.000100.000.00
obfuscate11110-1.4550.000100.000.00
obfuscate11110-2.3820.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3323311-1.07311.10099.700.30
obfuscate18180-94.3780.000100.000.00
obfuscate17170-2.6350.000100.000.00
obfuscate17170-2.4290.000100.000.00
obfuscate16160-2.3000.000100.000.00
obfuscate16160-7.5000.000100.000.00
obfuscate16160-2.1190.000100.000.00
obfuscate15150-2.1800.000100.000.00
obfuscate13130-2.0690.000100.000.00
obfuscate11110-1.4550.000100.000.00
obfuscate11110-2.3820.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-15.7006.70087.5012.50
obfuscate3323311-1.07311.10099.700.30
obfuscate321-0.5509.20066.6733.33
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-50.3000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate16160-2.3000.000100.000.00
obfuscate440-50.8750.000100.000.00
obfuscate17170-2.6350.000100.000.00
obfuscate11110-1.4550.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18180-94.3780.000100.000.00
obfuscate440-50.8750.000100.000.00
obfuscate220-50.3000.000100.000.00
obfuscate660-35.6170.000100.000.00
obfuscate440-25.9000.000100.000.00
obfuscate871-15.7006.70087.5012.50
obfuscate880-14.1000.000100.000.00
obfuscate16160-7.5000.000100.000.00
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate770-2.8000.000100.000.00
obfuscate17170-2.6350.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3323311-1.07311.10099.700.30
obfuscate321-0.5509.20066.6733.33
obfuscate871-15.7006.70087.5012.50
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-50.3000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate16160-2.3000.000100.000.00
obfuscate440-50.8750.000100.000.00
obfuscate17170-2.6350.000100.000.00
obfuscate11110-1.4550.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-50.3000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate16160-2.3000.000100.000.00
obfuscate440-50.8750.000100.000.00
obfuscate17170-2.6350.000100.000.00
obfuscate11110-1.4550.000100.000.00
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate13130-2.0690.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-0.5509.20066.6733.33
obfuscate871-15.7006.70087.5012.50
obfuscate3323311-1.07311.10099.700.30
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-50.3000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate16160-2.3000.000100.000.00
obfuscate440-50.8750.000100.000.00
obfuscate17170-2.6350.000100.000.00
obfuscate11110-1.4550.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.1 var:
Sat Jul 10 09:18:20 2021; Spam; 11.1; obfuscate; Kristalina Georgieva ; JUNK O B T; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sat Jul 10 00:34:53 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBN; ...

3 st Spam och 581 st Ham ger totalt 584 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.0000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jul 11 11:37:00 EDT 2021