&Nu Status


Mail log för 9 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3613610-1.4250.000100.000.00
obfuscate44440-1.7160.000100.000.00
obfuscate27270-6.7780.000100.000.00
obfuscate27270-2.4930.000100.000.00
obfuscate23230-2.6090.000100.000.00
obfuscate20200-2.5400.000100.000.00
obfuscate20200-0.9850.000100.000.00
obfuscate18180-12.7110.000100.000.00
obfuscate15150-2.5330.000100.000.00
obfuscate15150-1.8000.000100.000.00
obfuscate13130-1.4310.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3613610-1.4250.000100.000.00
obfuscate44440-1.7160.000100.000.00
obfuscate27270-6.7780.000100.000.00
obfuscate27270-2.4930.000100.000.00
obfuscate23230-2.6090.000100.000.00
obfuscate20200-2.5400.000100.000.00
obfuscate20200-0.9850.000100.000.00
obfuscate18180-12.7110.000100.000.00
obfuscate15150-2.5330.000100.000.00
obfuscate15150-1.8000.000100.000.00
obfuscate13130-1.4310.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate44440-1.7160.000100.000.00
obfuscate880-1.6370.000100.000.00
obfuscate15150-2.5330.000100.000.00
obfuscate15150-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate770-2.9710.000100.000.00
obfuscate990-2.7110.000100.000.00
obfuscate27270-6.7780.000100.000.00
obfuscate11110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate330-99.9000.000100.000.00
obfuscate18180-12.7110.000100.000.00
obfuscate27270-6.7780.000100.000.00
obfuscate11110-3.5550.000100.000.00
obfuscate330-3.5330.000100.000.00
obfuscate770-2.9710.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate990-2.7110.000100.000.00
obfuscate23230-2.6090.000100.000.00
obfuscate11110-2.6000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate44440-1.7160.000100.000.00
obfuscate880-1.6370.000100.000.00
obfuscate15150-2.5330.000100.000.00
obfuscate15150-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate770-2.9710.000100.000.00
obfuscate990-2.7110.000100.000.00
obfuscate27270-6.7780.000100.000.00
obfuscate11110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate44440-1.7160.000100.000.00
obfuscate880-1.6370.000100.000.00
obfuscate15150-2.5330.000100.000.00
obfuscate15150-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate770-2.9710.000100.000.00
obfuscate990-2.7110.000100.000.00
obfuscate27270-6.7780.000100.000.00
obfuscate11110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate44440-1.7160.000100.000.00
obfuscate880-1.6370.000100.000.00
obfuscate15150-2.5330.000100.000.00
obfuscate15150-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate770-2.9710.000100.000.00
obfuscate990-2.7110.000100.000.00
obfuscate27270-6.7780.000100.000.00
obfuscate11110-0.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 0 var:
...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Fri Jul 9 00:56:29 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBXaXZlY2EgQm9obWFu; ...

st Spam och 739 st Ham ger totalt 739 st Mail (00% spam) till 44 st alias.


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jul 10 11:37:00 EDT 2021