&Nu Status


Mail log för 8 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3613610-1.6910.000100.000.00
obfuscate45450-2.2560.000100.000.00
obfuscate33330-5.2580.000100.000.00
obfuscate30300-1.7870.000100.000.00
obfuscate25250-9.7120.000100.000.00
obfuscate23230-1.8300.000100.000.00
obfuscate22220-1.9770.000100.000.00
obfuscate22220-3.1770.000100.000.00
obfuscate20200-2.1250.000100.000.00
obfuscate16160-2.1250.000100.000.00
obfuscate16160-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3613610-1.6910.000100.000.00
obfuscate45450-2.2560.000100.000.00
obfuscate33330-5.2580.000100.000.00
obfuscate30300-1.7870.000100.000.00
obfuscate25250-9.7120.000100.000.00
obfuscate23230-1.8300.000100.000.00
obfuscate22220-1.9770.000100.000.00
obfuscate22220-3.1770.000100.000.00
obfuscate20200-2.1250.000100.000.00
obfuscate16160-2.1250.000100.000.00
obfuscate16160-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.55014.70080.0020.00
obfuscate770-2.3290.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate10100-99.9000.000100.000.00
obfuscate12120-1.8920.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate22220-1.9770.000100.000.00
obfuscate12120-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-100.6000.000100.000.00
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate10100-99.9000.000100.000.00
obfuscate12120-19.8750.000100.000.00
obfuscate13130-18.2230.000100.000.00
obfuscate990-12.1890.000100.000.00
obfuscate25250-9.7120.000100.000.00
obfuscate33330-5.2580.000100.000.00
obfuscate22220-3.1770.000100.000.00
obfuscate880-2.8500.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.55014.70080.0020.00
obfuscate770-2.3290.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate10100-99.9000.000100.000.00
obfuscate12120-1.8920.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate22220-1.9770.000100.000.00
obfuscate12120-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-2.3290.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate10100-99.9000.000100.000.00
obfuscate12120-1.8920.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate22220-1.9770.000100.000.00
obfuscate12120-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.55014.70080.0020.00
obfuscate770-2.3290.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate10100-99.9000.000100.000.00
obfuscate12120-1.8920.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate22220-1.9770.000100.000.00
obfuscate12120-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.7 var:
Thu Jul 8 13:45:29 2021; Spam; 14.7; obfuscate; Larisa ; JUNK Euphoria.; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Thu Jul 8 00:18:59 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBFbWlsaW8gS2FyYW0s; ...

1 st Spam och 807 st Ham ger totalt 808 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 14.7000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jul 9 11:37:00 EDT 2021