&Nu Status


Mail log för 7 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4404400-1.3110.000100.000.00
obfuscate41410-2.5610.000100.000.00
obfuscate39390-2.0540.000100.000.00
obfuscate25250-1.7040.000100.000.00
obfuscate24240-5.8870.000100.000.00
obfuscate22220-2.8140.000100.000.00
obfuscate19190-2.9950.000100.000.00
obfuscate18180-1.6280.000100.000.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate14140-15.1000.000100.000.00
obfuscate14140-2.8290.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4404400-1.3110.000100.000.00
obfuscate41410-2.5610.000100.000.00
obfuscate39390-2.0540.000100.000.00
obfuscate25250-1.7040.000100.000.00
obfuscate24240-5.8870.000100.000.00
obfuscate22220-2.8140.000100.000.00
obfuscate19190-2.9950.000100.000.00
obfuscate18180-1.6280.000100.000.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate14140-15.1000.000100.000.00
obfuscate14140-2.8290.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24240-5.8870.000100.000.00
obfuscate330-1.4670.000100.000.00
obfuscate770-0.2000.000100.000.00
obfuscate440-1.9000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate10100-1.7300.000100.000.00
obfuscate440-1.4500.000100.000.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate14140-15.1000.000100.000.00
obfuscate25250-1.7040.000100.000.00
obfuscate880-2.2880.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate440-51.2500.000100.000.00
obfuscate14140-15.1000.000100.000.00
obfuscate24240-5.8870.000100.000.00
obfuscate220-4.9000.000100.000.00
obfuscate13130-3.4310.000100.000.00
obfuscate880-3.3000.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate550-3.0200.000100.000.00
obfuscate19190-2.9950.000100.000.00
obfuscate14140-2.8290.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24240-5.8870.000100.000.00
obfuscate330-1.4670.000100.000.00
obfuscate770-0.2000.000100.000.00
obfuscate440-1.9000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate10100-1.7300.000100.000.00
obfuscate440-1.4500.000100.000.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate14140-15.1000.000100.000.00
obfuscate25250-1.7040.000100.000.00
obfuscate880-2.2880.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24240-5.8870.000100.000.00
obfuscate330-1.4670.000100.000.00
obfuscate770-0.2000.000100.000.00
obfuscate440-1.9000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate10100-1.7300.000100.000.00
obfuscate440-1.4500.000100.000.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate14140-15.1000.000100.000.00
obfuscate25250-1.7040.000100.000.00
obfuscate880-2.2880.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24240-5.8870.000100.000.00
obfuscate330-1.4670.000100.000.00
obfuscate770-0.2000.000100.000.00
obfuscate440-1.9000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate10100-1.7300.000100.000.00
obfuscate440-1.4500.000100.000.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate14140-15.1000.000100.000.00
obfuscate25250-1.7040.000100.000.00
obfuscate880-2.2880.000100.000.00

Mest Spam med ratio 0 var:
...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Wed Jul 7 01:04:11 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBP; ...

st Spam och 839 st Ham ger totalt 839 st Mail (00% spam) till 47 st alias.


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jul 8 11:37:00 EDT 2021