&Nu Status


Mail log för 6 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3683680-1.3880.000100.000.00
obfuscate39381-2.1538.40097.442.56
obfuscate36360-4.7280.000100.000.00
obfuscate30300-1.6470.000100.000.00
obfuscate27270-2.1040.000100.000.00
obfuscate26260-16.7000.000100.000.00
obfuscate25250-2.5040.000100.000.00
obfuscate21210-1.4140.000100.000.00
obfuscate21210-99.9000.000100.000.00
obfuscate18180-1.7440.000100.000.00
obfuscate15150-9.5200.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3683680-1.3880.000100.000.00
obfuscate39381-2.1538.40097.442.56
obfuscate36360-4.7280.000100.000.00
obfuscate30300-1.6470.000100.000.00
obfuscate27270-2.1040.000100.000.00
obfuscate26260-16.7000.000100.000.00
obfuscate25250-2.5040.000100.000.00
obfuscate21210-1.4140.000100.000.00
obfuscate21210-99.9000.000100.000.00
obfuscate18180-1.7440.000100.000.00
obfuscate15150-9.5200.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14131-1.62312.10092.867.14
obfuscate39381-2.1538.40097.442.56
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate3683680-1.3880.000100.000.00
obfuscate36360-4.7280.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate990-1.6330.000100.000.00
obfuscate21210-1.4140.000100.000.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00
obfuscate27270-2.1040.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate21210-99.9000.000100.000.00
obfuscate15150-21.6930.000100.000.00
obfuscate26260-16.7000.000100.000.00
obfuscate15150-9.5200.000100.000.00
obfuscate36360-4.7280.000100.000.00
obfuscate220-4.4500.000100.000.00
obfuscate13130-3.0620.000100.000.00
obfuscate25250-2.5040.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14131-1.62312.10092.867.14
obfuscate39381-2.1538.40097.442.56
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate3683680-1.3880.000100.000.00
obfuscate36360-4.7280.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate990-1.6330.000100.000.00
obfuscate21210-1.4140.000100.000.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00
obfuscate27270-2.1040.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate3683680-1.3880.000100.000.00
obfuscate36360-4.7280.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate990-1.6330.000100.000.00
obfuscate21210-1.4140.000100.000.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00
obfuscate27270-2.1040.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14131-1.62312.10092.867.14
obfuscate39381-2.1538.40097.442.56
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate3683680-1.3880.000100.000.00
obfuscate36360-4.7280.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate990-1.6330.000100.000.00
obfuscate21210-1.4140.000100.000.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00
obfuscate27270-2.1040.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.1 var:
Tue Jul 6 10:49:12 2021; Spam; 12.1; obfuscate; Albart williams ; JUNK UTF-8QGrattis_kC3A4ra_du_vann_2812C5_miljoner_USD292E; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Tue Jul 6 00:18:10 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBI; ...

2 st Spam och 811 st Ham ger totalt 813 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.2500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jul 7 11:37:00 EDT 2021