&Nu Status


Mail log för 5 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3793790-1.0080.000100.000.00
obfuscate31310-1.9710.000100.000.00
obfuscate26260-5.8040.000100.000.00
obfuscate24240-2.2960.000100.000.00
obfuscate22220-99.9000.000100.000.00
obfuscate21210-1.4950.000100.000.00
obfuscate21210-1.7140.000100.000.00
obfuscate19190-1.7630.000100.000.00
obfuscate19181-3.0068.60094.745.26
obfuscate17161-2.1888.60094.125.88
obfuscate15150-0.8800.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3793790-1.0080.000100.000.00
obfuscate31310-1.9710.000100.000.00
obfuscate26260-5.8040.000100.000.00
obfuscate24240-2.2960.000100.000.00
obfuscate22220-99.9000.000100.000.00
obfuscate21210-1.4950.000100.000.00
obfuscate21210-1.7140.000100.000.00
obfuscate19190-1.7630.000100.000.00
obfuscate19181-3.0068.60094.745.26
obfuscate17161-2.1888.60094.125.88
obfuscate15150-0.8800.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-2.1888.60094.125.88
obfuscate14131-8.7927.30092.867.14
obfuscate19181-3.0068.60094.745.26
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate440-1.1250.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate15150-0.8800.000100.000.00
obfuscate660-2.5500.000100.000.00
obfuscate21210-1.4950.000100.000.00
obfuscate770-0.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22220-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-51.5000.000100.000.00
obfuscate220-50.5000.000100.000.00
obfuscate10100-21.8200.000100.000.00
obfuscate12120-18.5580.000100.000.00
obfuscate10100-14.9100.000100.000.00
obfuscate14131-8.7927.30092.867.14
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate26260-5.8040.000100.000.00
obfuscate19181-3.0068.60094.745.26
obfuscate440-3.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-2.1888.60094.125.88
obfuscate19181-3.0068.60094.745.26
obfuscate14131-8.7927.30092.867.14
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate440-1.1250.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate15150-0.8800.000100.000.00
obfuscate660-2.5500.000100.000.00
obfuscate21210-1.4950.000100.000.00
obfuscate770-0.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate440-1.1250.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate15150-0.8800.000100.000.00
obfuscate660-2.5500.000100.000.00
obfuscate21210-1.4950.000100.000.00
obfuscate770-0.8000.000100.000.00
obfuscate22220-99.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate19190-1.7630.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14131-8.7927.30092.867.14
obfuscate17161-2.1888.60094.125.88
obfuscate19181-3.0068.60094.745.26
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate440-1.1250.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate15150-0.8800.000100.000.00
obfuscate660-2.5500.000100.000.00
obfuscate21210-1.4950.000100.000.00
obfuscate770-0.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.6 var:
Mon Jul 5 00:47:29 2021; Spam; 8.6; obfuscate; Zoovillage ; JUNK utf-8QSC3A4tt_fC3A4rg_pC3A5 sommaren med Acqua Limone ; ...
Mest Ham med ratio -102.2 var:
Mon Jul 5 17:08:31 2021; Mail; -102.2; obfuscate; Katja Lindblom ; UTF-8BUmU6IFtjbHViY29zbW9zMTk1NF0gRsO2cnNsYWcgcMOlIENvc21vcy1wdWI; ...

3 st Spam och 769 st Ham ger totalt 772 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.1667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jul 6 11:37:00 EDT 2021