&Nu Status


Mail log för 4 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4394390-0.8140.000100.000.00
obfuscate33330-2.4580.000100.000.00
obfuscate28280-1.8290.000100.000.00
obfuscate26260-9.7620.000100.000.00
obfuscate23230-2.0130.000100.000.00
obfuscate23230-1.8520.000100.000.00
obfuscate22220-1.7500.000100.000.00
obfuscate20200-1.9250.000100.000.00
obfuscate17170-2.2240.000100.000.00
obfuscate15150-99.9000.000100.000.00
obfuscate15150-1.7070.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4394390-0.8140.000100.000.00
obfuscate33330-2.4580.000100.000.00
obfuscate28280-1.8290.000100.000.00
obfuscate26260-9.7620.000100.000.00
obfuscate23230-2.0130.000100.000.00
obfuscate23230-1.8520.000100.000.00
obfuscate22220-1.7500.000100.000.00
obfuscate20200-1.9250.000100.000.00
obfuscate17170-2.2240.000100.000.00
obfuscate15150-99.9000.000100.000.00
obfuscate15150-1.7070.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.8000.000100.000.00
obfuscate990-24.7440.000100.000.00
obfuscate330-1.5330.000100.000.00
obfuscate990-1.6220.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate15150-99.9000.000100.000.00
obfuscate13130-8.8690.000100.000.00
obfuscate550-1.5800.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15150-99.9000.000100.000.00
obfuscate13130-40.1150.000100.000.00
obfuscate990-24.7440.000100.000.00
obfuscate26260-9.7620.000100.000.00
obfuscate13130-8.8690.000100.000.00
obfuscate660-3.6170.000100.000.00
obfuscate440-3.5250.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate33330-2.4580.000100.000.00
obfuscate17170-2.2240.000100.000.00
obfuscate14140-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.8000.000100.000.00
obfuscate990-24.7440.000100.000.00
obfuscate330-1.5330.000100.000.00
obfuscate990-1.6220.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate15150-99.9000.000100.000.00
obfuscate13130-8.8690.000100.000.00
obfuscate550-1.5800.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.8000.000100.000.00
obfuscate990-24.7440.000100.000.00
obfuscate330-1.5330.000100.000.00
obfuscate990-1.6220.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate15150-99.9000.000100.000.00
obfuscate13130-8.8690.000100.000.00
obfuscate550-1.5800.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.8000.000100.000.00
obfuscate990-24.7440.000100.000.00
obfuscate330-1.5330.000100.000.00
obfuscate990-1.6220.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate15150-99.9000.000100.000.00
obfuscate13130-8.8690.000100.000.00
obfuscate550-1.5800.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 0 var:
...
Mest Ham med ratio -103.2 var:
Sun Jul 4 05:41:05 2021; Mail; -103.2; obfuscate; Helena Kiel ; Re [clubcosmos1954styrelse] Stargates julinummer; ...

st Spam och 791 st Ham ger totalt 791 st Mail (00% spam) till 39 st alias.


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jul 5 11:37:00 EDT 2021