&Nu Status


Mail log för 3 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4394390-0.6650.000100.000.00
obfuscate22211-1.7958.50095.454.55
obfuscate21210-2.1240.000100.000.00
obfuscate19190-1.8110.000100.000.00
obfuscate16160-1.8500.000100.000.00
obfuscate14140-1.4790.000100.000.00
obfuscate11110-1.9090.000100.000.00
obfuscate10100-1.4100.000100.000.00
obfuscate10100-2.3100.000100.000.00
obfuscate10100-2.2800.000100.000.00
obfuscate990-1.3560.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4394390-0.6650.000100.000.00
obfuscate21210-2.1240.000100.000.00
obfuscate22211-1.7958.50095.454.55
obfuscate19190-1.8110.000100.000.00
obfuscate16160-1.8500.000100.000.00
obfuscate14140-1.4790.000100.000.00
obfuscate11110-1.9090.000100.000.00
obfuscate10100-1.4100.000100.000.00
obfuscate10100-2.3100.000100.000.00
obfuscate10100-2.2800.000100.000.00
obfuscate990-1.3560.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate22211-1.7958.50095.454.55
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.5670.000100.000.00
obfuscate660-35.8830.000100.000.00
obfuscate16160-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate10100-1.4100.000100.000.00
obfuscate550-3.8800.000100.000.00
obfuscate550-0.9800.000100.000.00
obfuscate11110-1.9090.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate660-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-51.2500.000100.000.00
obfuscate660-35.8830.000100.000.00
obfuscate550-3.8800.000100.000.00
obfuscate330-2.6330.000100.000.00
obfuscate10100-2.3100.000100.000.00
obfuscate10100-2.2800.000100.000.00
obfuscate330-2.1330.000100.000.00
obfuscate21210-2.1240.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate22211-1.7958.50095.454.55
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.5670.000100.000.00
obfuscate660-35.8830.000100.000.00
obfuscate16160-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate10100-1.4100.000100.000.00
obfuscate550-3.8800.000100.000.00
obfuscate550-0.9800.000100.000.00
obfuscate11110-1.9090.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.5670.000100.000.00
obfuscate660-35.8830.000100.000.00
obfuscate16160-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate10100-1.4100.000100.000.00
obfuscate550-3.8800.000100.000.00
obfuscate550-0.9800.000100.000.00
obfuscate11110-1.9090.000100.000.00
obfuscate21210-2.1240.000100.000.00
obfuscate880-1.5380.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate22211-1.7958.50095.454.55
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.5670.000100.000.00
obfuscate660-35.8830.000100.000.00
obfuscate16160-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate10100-1.4100.000100.000.00
obfuscate550-3.8800.000100.000.00
obfuscate550-0.9800.000100.000.00
obfuscate11110-1.9090.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.7 var:
Sat Jul 3 06:30:00 2021; Spam; 9.7; obfuscate; Genia ; JUNK Looking for a husband.; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sat Jul 3 00:20:27 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBPbGEgSGFtbWFyc3Ry; ...

2 st Spam och 673 st Ham ger totalt 675 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jul 4 11:37:00 EDT 2021