&Nu Status


Mail log för 2 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4044040-0.8330.000100.000.00
obfuscate45450-1.8290.000100.000.00
obfuscate33330-5.6730.000100.000.00
obfuscate22220-1.4360.000100.000.00
obfuscate21210-1.8140.000100.000.00
obfuscate19190-2.5530.000100.000.00
obfuscate18180-1.8890.000100.000.00
obfuscate17161-2.3888.60094.125.88
obfuscate17170-2.2350.000100.000.00
obfuscate16160-13.0810.000100.000.00
obfuscate14140-1.7640.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4044040-0.8330.000100.000.00
obfuscate45450-1.8290.000100.000.00
obfuscate33330-5.6730.000100.000.00
obfuscate22220-1.4360.000100.000.00
obfuscate21210-1.8140.000100.000.00
obfuscate19190-2.5530.000100.000.00
obfuscate18180-1.8890.000100.000.00
obfuscate17170-2.2350.000100.000.00
obfuscate17161-2.3888.60094.125.88
obfuscate16160-13.0810.000100.000.00
obfuscate14140-1.7640.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12102-1.1508.45083.3316.67
obfuscate3123.00010.05033.3366.67
obfuscate17161-2.3888.60094.125.88
obfuscate18180-1.8890.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate10100-2.1600.000100.000.00
obfuscate45450-1.8290.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate10100-3.4000.000100.000.00
obfuscate990-2.5890.000100.000.00
obfuscate660-2.5500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate440-99.9000.000100.000.00
obfuscate16160-13.0810.000100.000.00
obfuscate33330-5.6730.000100.000.00
obfuscate10100-3.4000.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate10100-3.0200.000100.000.00
obfuscate990-2.5890.000100.000.00
obfuscate330-2.5670.000100.000.00
obfuscate19190-2.5530.000100.000.00
obfuscate660-2.5500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3123.00010.05033.3366.67
obfuscate17161-2.3888.60094.125.88
obfuscate12102-1.1508.45083.3316.67
obfuscate18180-1.8890.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate10100-2.1600.000100.000.00
obfuscate45450-1.8290.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate10100-3.4000.000100.000.00
obfuscate990-2.5890.000100.000.00
obfuscate660-2.5500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18180-1.8890.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate10100-2.1600.000100.000.00
obfuscate45450-1.8290.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate10100-3.4000.000100.000.00
obfuscate990-2.5890.000100.000.00
obfuscate660-2.5500.000100.000.00
obfuscate10100-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3123.00010.05033.3366.67
obfuscate12102-1.1508.45083.3316.67
obfuscate17161-2.3888.60094.125.88
obfuscate18180-1.8890.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate10100-2.1600.000100.000.00
obfuscate45450-1.8290.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate10100-3.4000.000100.000.00
obfuscate990-2.5890.000100.000.00
obfuscate660-2.5500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.4 var:
Fri Jul 2 22:17:12 2021; Spam; 10.4; obfuscate; Natalia ; JUNK ola superb.; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Fri Jul 2 00:35:45 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBC; ...

5 st Spam och 759 st Ham ger totalt 764 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1200


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jul 3 11:37:00 EDT 2021