&Nu Status


Mail log för 1 Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4894890-0.8740.000100.000.00
obfuscate46460-1.9260.000100.000.00
obfuscate39390-1.7050.000100.000.00
obfuscate32311-1.91614.60096.883.12
obfuscate29290-0.9720.000100.000.00
obfuscate27270-1.6670.000100.000.00
obfuscate24240-1.2670.000100.000.00
obfuscate21210-2.9710.000100.000.00
obfuscate21210-2.0670.000100.000.00
obfuscate20200-1.5650.000100.000.00
obfuscate20200-2.0750.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4894890-0.8740.000100.000.00
obfuscate46460-1.9260.000100.000.00
obfuscate39390-1.7050.000100.000.00
obfuscate32311-1.91614.60096.883.12
obfuscate29290-0.9720.000100.000.00
obfuscate27270-1.6670.000100.000.00
obfuscate24240-1.2670.000100.000.00
obfuscate21210-2.9710.000100.000.00
obfuscate21210-2.0670.000100.000.00
obfuscate20200-1.5650.000100.000.00
obfuscate20200-2.0750.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32311-1.91614.60096.883.12
obfuscate871-16.5579.70087.5012.50
obfuscate541-1.7508.40080.0020.00
obfuscate651-1.2608.50083.3316.67
obfuscate12120-1.5830.000100.000.00
obfuscate330-67.7330.000100.000.00
obfuscate21210-2.9710.000100.000.00
obfuscate14140-2.8290.000100.000.00
obfuscate770-1.6860.000100.000.00
obfuscate19190-6.4790.000100.000.00
obfuscate21210-2.0670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate330-67.7330.000100.000.00
obfuscate871-16.5579.70087.5012.50
obfuscate14140-9.6640.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate19190-6.4790.000100.000.00
obfuscate21210-2.9710.000100.000.00
obfuscate14140-2.8290.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32311-1.91614.60096.883.12
obfuscate871-16.5579.70087.5012.50
obfuscate651-1.2608.50083.3316.67
obfuscate541-1.7508.40080.0020.00
obfuscate12120-1.5830.000100.000.00
obfuscate330-67.7330.000100.000.00
obfuscate21210-2.9710.000100.000.00
obfuscate14140-2.8290.000100.000.00
obfuscate770-1.6860.000100.000.00
obfuscate19190-6.4790.000100.000.00
obfuscate21210-2.0670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-1.5830.000100.000.00
obfuscate330-67.7330.000100.000.00
obfuscate21210-2.9710.000100.000.00
obfuscate14140-2.8290.000100.000.00
obfuscate770-1.6860.000100.000.00
obfuscate19190-6.4790.000100.000.00
obfuscate21210-2.0670.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate27270-1.6670.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.7508.40080.0020.00
obfuscate651-1.2608.50083.3316.67
obfuscate871-16.5579.70087.5012.50
obfuscate32311-1.91614.60096.883.12
obfuscate12120-1.5830.000100.000.00
obfuscate330-67.7330.000100.000.00
obfuscate21210-2.9710.000100.000.00
obfuscate14140-2.8290.000100.000.00
obfuscate770-1.6860.000100.000.00
obfuscate19190-6.4790.000100.000.00
obfuscate21210-2.0670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.6 var:
Thu Jul 1 05:31:10 2021; Spam; 14.6; obfuscate; emmelie fredholm ; JUNK ISO-8859-1QME9todo_notable_que_emmelie_fredholm_; ...
Mest Ham med ratio -103.8 var:
Thu Jul 1 14:17:00 2021; Mail; -103.8; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0221 -- no payment due; ...

4 st Spam och 931 st Ham ger totalt 935 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jul 2 11:37:00 EDT 2021