&Nu Status


Mail log för 10 Juni - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5515510-6.6380.000100.000.00
obfuscate43430-1.1370.000100.000.00
obfuscate30291-0.7038.50096.673.33
obfuscate30300-1.2930.000100.000.00
obfuscate29290-1.6070.000100.000.00
obfuscate29290-1.6000.000100.000.00
obfuscate24240-2.1330.000100.000.00
obfuscate23230-1.6480.000100.000.00
obfuscate22220-1.4270.000100.000.00
obfuscate22220-0.9230.000100.000.00
obfuscate17161-7.2818.50094.125.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5515510-6.6380.000100.000.00
obfuscate43430-1.1370.000100.000.00
obfuscate30300-1.2930.000100.000.00
obfuscate30291-0.7038.50096.673.33
obfuscate29290-1.6070.000100.000.00
obfuscate29290-1.6000.000100.000.00
obfuscate24240-2.1330.000100.000.00
obfuscate23230-1.6480.000100.000.00
obfuscate22220-1.4270.000100.000.00
obfuscate22220-0.9230.000100.000.00
obfuscate17170-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-7.2818.50094.125.88
obfuscate30291-0.7038.50096.673.33
obfuscate431-1.00014.90075.0025.00
obfuscate981-0.5008.50088.8911.11
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate5515510-6.6380.000100.000.00
obfuscate10100-0.3300.000100.000.00
obfuscate14140-0.4640.000100.000.00
obfuscate330-1.1000.000100.000.00
obfuscate990-0.8780.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-99.9000.000100.000.00
obfuscate330-67.2330.000100.000.00
obfuscate14140-8.4930.000100.000.00
obfuscate17161-7.2818.50094.125.88
obfuscate17170-6.6880.000100.000.00
obfuscate5515510-6.6380.000100.000.00
obfuscate110-6.6000.000100.000.00
obfuscate110-5.6000.000100.000.00
obfuscate220-4.4000.000100.000.00
obfuscate24240-2.1330.000100.000.00
obfuscate17170-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-1.00014.90075.0025.00
obfuscate17161-7.2818.50094.125.88
obfuscate30291-0.7038.50096.673.33
obfuscate981-0.5008.50088.8911.11
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate5515510-6.6380.000100.000.00
obfuscate10100-0.3300.000100.000.00
obfuscate14140-0.4640.000100.000.00
obfuscate330-1.1000.000100.000.00
obfuscate990-0.8780.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate5515510-6.6380.000100.000.00
obfuscate10100-0.3300.000100.000.00
obfuscate14140-0.4640.000100.000.00
obfuscate330-1.1000.000100.000.00
obfuscate990-0.8780.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate24240-2.1330.000100.000.00
obfuscate14140-8.4930.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-1.00014.90075.0025.00
obfuscate981-0.5008.50088.8911.11
obfuscate17161-7.2818.50094.125.88
obfuscate30291-0.7038.50096.673.33
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate5515510-6.6380.000100.000.00
obfuscate10100-0.3300.000100.000.00
obfuscate14140-0.4640.000100.000.00
obfuscate330-1.1000.000100.000.00
obfuscate990-0.8780.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.9 var:
Thu Jun 10 10:30:08 2021; Spam; 14.9; obfuscate; Larusa ; JUNK My gentle.; ...
Mest Ham med ratio -101.2 var:
Thu Jun 10 04:40:40 2021; Mail; -101.2; obfuscate; Peter Bengtsson ; Club Cosmos Stargate 6; ...

4 st Spam och 1045 st Ham ger totalt 1049 st Mail (00% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jun 11 11:37:00 EDT 2021