&Nu Status


Mail log för 9 Juni - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6756741-5.22611.20099.850.15
obfuscate464600.2500.000100.000.00
obfuscate40400-3.0080.000100.000.00
obfuscate313010.09310.50096.773.23
obfuscate313100.5520.000100.000.00
obfuscate30300-0.0400.000100.000.00
obfuscate262600.7150.000100.000.00
obfuscate22211-0.46710.50095.454.55
obfuscate202000.1900.000100.000.00
obfuscate19190-11.7790.000100.000.00
obfuscate181800.2830.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6756741-5.22611.20099.850.15
obfuscate464600.2500.000100.000.00
obfuscate40400-3.0080.000100.000.00
obfuscate313100.5520.000100.000.00
obfuscate313010.09310.50096.773.23
obfuscate30300-0.0400.000100.000.00
obfuscate262600.7150.000100.000.00
obfuscate22211-0.46710.50095.454.55
obfuscate202000.1900.000100.000.00
obfuscate19190-11.7790.000100.000.00
obfuscate181800.2830.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate313010.09310.50096.773.23
obfuscate8712.12911.30087.5012.50
obfuscate6756741-5.22611.20099.850.15
obfuscate22211-0.46710.50095.454.55
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate40400-3.0080.000100.000.00
obfuscate3302.6330.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate121200.8750.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate550-3.8200.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13130-99.8230.000100.000.00
obfuscate16160-12.2440.000100.000.00
obfuscate19190-11.7790.000100.000.00
obfuscate6756741-5.22611.20099.850.15
obfuscate550-3.8200.000100.000.00
obfuscate40400-3.0080.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate880-1.3870.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.8500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8712.12911.30087.5012.50
obfuscate6756741-5.22611.20099.850.15
obfuscate313010.09310.50096.773.23
obfuscate22211-0.46710.50095.454.55
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate40400-3.0080.000100.000.00
obfuscate3302.6330.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate121200.8750.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate550-3.8200.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate40400-3.0080.000100.000.00
obfuscate3302.6330.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate121200.8750.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate550-3.8200.000100.000.00
obfuscate161600.5440.000100.000.00
obfuscate131300.1150.000100.000.00
obfuscate464600.2500.000100.000.00
obfuscate313100.5520.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8712.12911.30087.5012.50
obfuscate22211-0.46710.50095.454.55
obfuscate313010.09310.50096.773.23
obfuscate6756741-5.22611.20099.850.15
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate40400-3.0080.000100.000.00
obfuscate3302.6330.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate121200.8750.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate550-3.8200.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.3 var:
Wed Jun 9 11:56:41 2021; Spam; 11.3; obfuscate; PostNord ; JUNK utf-8BU8OkbmRuaW5nZW4gbHlja2FkZXMgaW50ZSBTaXY; ...
Mest Ham med ratio -99.9 var:
Wed Jun 9 13:40:44 2021; Mail; -99.9; obfuscate; ravla.kameran ; BG584-0609 1941-IMAG1227; ...

4 st Spam och 1154 st Ham ger totalt 1158 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.8750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jun 10 11:37:00 EDT 2021