&Nu Status


Mail log för 8 Juni - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5775770-5.3670.000100.000.00
obfuscate464600.5890.000100.000.00
obfuscate40391-1.87220.20097.502.50
obfuscate39318-2.1587.98879.4920.51
obfuscate323200.6000.000100.000.00
obfuscate24222-0.1739.25091.678.33
obfuscate222200.4050.000100.000.00
obfuscate20200-0.1450.000100.000.00
obfuscate19190-0.1840.000100.000.00
obfuscate191901.1320.000100.000.00
obfuscate181800.7940.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5775770-5.3670.000100.000.00
obfuscate464600.5890.000100.000.00
obfuscate40391-1.87220.20097.502.50
obfuscate323200.6000.000100.000.00
obfuscate39318-2.1587.98879.4920.51
obfuscate222200.4050.000100.000.00
obfuscate24222-0.1739.25091.678.33
obfuscate20200-0.1450.000100.000.00
obfuscate19190-0.1840.000100.000.00
obfuscate191901.1320.000100.000.00
obfuscate181800.7940.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39318-2.1587.98879.4920.51
obfuscate24222-0.1739.25091.678.33
obfuscate40391-1.87220.20097.502.50
obfuscate111010.63010.20090.919.09
obfuscate550-59.1000.000100.000.00
obfuscate9900.7890.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate4400.6750.000100.000.00
obfuscate5775770-5.3670.000100.000.00
obfuscate9900.7780.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15150-99.7000.000100.000.00
obfuscate550-59.1000.000100.000.00
obfuscate16160-29.9560.000100.000.00
obfuscate13130-13.0230.000100.000.00
obfuscate110-5.5000.000100.000.00
obfuscate5775770-5.3670.000100.000.00
obfuscate15150-5.3470.000100.000.00
obfuscate220-2.3000.000100.000.00
obfuscate39318-2.1587.98879.4920.51
obfuscate40391-1.87220.20097.502.50
obfuscate13130-0.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate40391-1.87220.20097.502.50
obfuscate111010.63010.20090.919.09
obfuscate24222-0.1739.25091.678.33
obfuscate39318-2.1587.98879.4920.51
obfuscate550-59.1000.000100.000.00
obfuscate9900.7890.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate4400.6750.000100.000.00
obfuscate5775770-5.3670.000100.000.00
obfuscate9900.7780.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-59.1000.000100.000.00
obfuscate9900.7890.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate4400.6750.000100.000.00
obfuscate5775770-5.3670.000100.000.00
obfuscate9900.7780.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate20200-0.1450.000100.000.00
obfuscate2201.5500.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39318-2.1587.98879.4920.51
obfuscate111010.63010.20090.919.09
obfuscate24222-0.1739.25091.678.33
obfuscate40391-1.87220.20097.502.50
obfuscate550-59.1000.000100.000.00
obfuscate9900.7890.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate4400.6750.000100.000.00
obfuscate5775770-5.3670.000100.000.00
obfuscate9900.7780.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 20.2 var:
Tue Jun 8 21:07:16 2021; Spam; 20.2; obfuscate; UTF-8BTWljcm9zb2Z0IDBmZmljZQ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -106.6 var:
Tue Jun 8 17:01:49 2021; Mail; -106.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BRHUgaGFyIGxvZ2dhdCBp; ...

12 st Spam och 1041 st Ham ger totalt 1053 st Mail (01% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.4000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jun 9 11:37:00 EDT 2021