&Nu Status


Mail log för 7 Juni - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5135121-7.78515.70099.810.19
obfuscate562432-2.4378.75042.8657.14
obfuscate393811.2166.60097.442.56
obfuscate323020.5876.45093.756.25
obfuscate242400.0250.000100.000.00
obfuscate232301.3260.000100.000.00
obfuscate212100.5620.000100.000.00
obfuscate212100.0050.000100.000.00
obfuscate202001.4700.000100.000.00
obfuscate202000.5850.000100.000.00
obfuscate191900.5580.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5135121-7.78515.70099.810.19
obfuscate393811.2166.60097.442.56
obfuscate323020.5876.45093.756.25
obfuscate242400.0250.000100.000.00
obfuscate562432-2.4378.75042.8657.14
obfuscate232301.3260.000100.000.00
obfuscate212100.5620.000100.000.00
obfuscate212100.0050.000100.000.00
obfuscate202001.4700.000100.000.00
obfuscate202000.5850.000100.000.00
obfuscate191900.5580.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate562432-2.4378.75042.8657.14
obfuscate323020.5876.45093.756.25
obfuscate2020.0008.9000.00100.00
obfuscate5135121-7.78515.70099.810.19
obfuscate7614.6838.00085.7114.29
obfuscate3212.7506.60066.6733.33
obfuscate151411.5579.40093.336.67
obfuscate1010.0006.6000.00100.00
obfuscate393811.2166.60097.442.56
obfuscate7700.5570.000100.000.00
obfuscate8801.1870.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-99.7000.000100.000.00
obfuscate220-47.9500.000100.000.00
obfuscate220-46.6500.000100.000.00
obfuscate13130-22.3080.000100.000.00
obfuscate11110-8.9090.000100.000.00
obfuscate5135121-7.78515.70099.810.19
obfuscate562432-2.4378.75042.8657.14
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate880-1.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5135121-7.78515.70099.810.19
obfuscate151411.5579.40093.336.67
obfuscate2020.0008.9000.00100.00
obfuscate562432-2.4378.75042.8657.14
obfuscate7614.6838.00085.7114.29
obfuscate3212.7506.60066.6733.33
obfuscate1010.0006.6000.00100.00
obfuscate393811.2166.60097.442.56
obfuscate323020.5876.45093.756.25
obfuscate7700.5570.000100.000.00
obfuscate8801.1870.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7700.5570.000100.000.00
obfuscate8801.1870.000100.000.00
obfuscate191900.5580.000100.000.00
obfuscate5500.2000.000100.000.00
obfuscate212100.5620.000100.000.00
obfuscate4402.4000.000100.000.00
obfuscate202001.4700.000100.000.00
obfuscate1105.5000.000100.000.00
obfuscate6602.0000.000100.000.00
obfuscate7701.1000.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0008.9000.00100.00
obfuscate1010.0006.6000.00100.00
obfuscate562432-2.4378.75042.8657.14
obfuscate3212.7506.60066.6733.33
obfuscate7614.6838.00085.7114.29
obfuscate151411.5579.40093.336.67
obfuscate323020.5876.45093.756.25
obfuscate393811.2166.60097.442.56
obfuscate5135121-7.78515.70099.810.19
obfuscate7700.5570.000100.000.00
obfuscate8801.1870.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.7 var:
Mon Jun 7 06:32:59 2021; Spam; 15.7; obfuscate; Ms. Amina Mohammed ; JUNK Your Compensation.; ...
Mest Ham med ratio -99.7 var:
Mon Jun 7 01:08:31 2021; Mail; -99.7; obfuscate; ravla.kameran ; BG584-0607 0709-IMAG1196; ...

42 st Spam och 954 st Ham ger totalt 996 st Mail (04% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6571


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jun 8 11:37:00 EDT 2021