&Nu Status


Mail log för 6 Juni - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4954941-7.7589.90099.800.20
obfuscate643727-1.2498.84857.8142.19
obfuscate333300.7420.000100.000.00
obfuscate262601.0150.000100.000.00
obfuscate25250-11.3640.000100.000.00
obfuscate232300.8610.000100.000.00
obfuscate212100.7520.000100.000.00
obfuscate20200-0.0700.000100.000.00
obfuscate191901.3950.000100.000.00
obfuscate19190-0.0160.000100.000.00
obfuscate18180-0.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4954941-7.7589.90099.800.20
obfuscate643727-1.2498.84857.8142.19
obfuscate333300.7420.000100.000.00
obfuscate262601.0150.000100.000.00
obfuscate25250-11.3640.000100.000.00
obfuscate232300.8610.000100.000.00
obfuscate212100.7520.000100.000.00
obfuscate20200-0.0700.000100.000.00
obfuscate191901.3950.000100.000.00
obfuscate19190-0.0160.000100.000.00
obfuscate18180-0.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate643727-1.2498.84857.8142.19
obfuscate4954941-7.7589.90099.800.20
obfuscate1010.00011.6000.00100.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate770-1.4430.000100.000.00
obfuscate333300.7420.000100.000.00
obfuscate11110-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-95.1000.000100.000.00
obfuscate20200-0.0700.000100.000.00
obfuscate10100-99.7000.000100.000.00
obfuscate4401.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-99.7000.000100.000.00
obfuscate110-95.1000.000100.000.00
obfuscate440-47.0000.000100.000.00
obfuscate25250-11.3640.000100.000.00
obfuscate10100-8.5000.000100.000.00
obfuscate4954941-7.7589.90099.800.20
obfuscate11110-7.3360.000100.000.00
obfuscate770-1.4430.000100.000.00
obfuscate643727-1.2498.84857.8142.19
obfuscate15150-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.6000.00100.00
obfuscate4954941-7.7589.90099.800.20
obfuscate643727-1.2498.84857.8142.19
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate770-1.4430.000100.000.00
obfuscate333300.7420.000100.000.00
obfuscate11110-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-95.1000.000100.000.00
obfuscate20200-0.0700.000100.000.00
obfuscate10100-99.7000.000100.000.00
obfuscate4401.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate770-1.4430.000100.000.00
obfuscate333300.7420.000100.000.00
obfuscate11110-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-95.1000.000100.000.00
obfuscate20200-0.0700.000100.000.00
obfuscate10100-99.7000.000100.000.00
obfuscate4401.0000.000100.000.00
obfuscate9900.5330.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate25250-11.3640.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.6000.00100.00
obfuscate643727-1.2498.84857.8142.19
obfuscate4954941-7.7589.90099.800.20
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate770-1.4430.000100.000.00
obfuscate333300.7420.000100.000.00
obfuscate11110-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-95.1000.000100.000.00
obfuscate20200-0.0700.000100.000.00
obfuscate10100-99.7000.000100.000.00
obfuscate4401.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12 var:
Sun Jun 6 12:53:38 2021; Spam; 12; obfuscate; Limited offers ; JUNK Do you wanna go to the MAXIMAL level; ...
Mest Ham med ratio -99.7 var:
Sun Jun 6 06:12:40 2021; Mail; -99.7; obfuscate; ravla.kameran ; BG584-0606 1213-IMAG1186; ...

29 st Spam och 911 st Ham ger totalt 940 st Mail (03% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.9793


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jun 7 11:37:00 EDT 2021