&Nu Status


Mail log för 5 Juni - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4674670-9.0670.000100.000.00
obfuscate3818201.3949.00047.3752.63
obfuscate23221-3.9866.70095.654.35
obfuscate23230-99.7000.000100.000.00
obfuscate222200.6550.000100.000.00
obfuscate161600.1810.000100.000.00
obfuscate141401.3290.000100.000.00
obfuscate141310.33110.20092.867.14
obfuscate14140-0.2710.000100.000.00
obfuscate131300.3310.000100.000.00
obfuscate131301.3460.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4674670-9.0670.000100.000.00
obfuscate23230-99.7000.000100.000.00
obfuscate23221-3.9866.70095.654.35
obfuscate222200.6550.000100.000.00
obfuscate3818201.3949.00047.3752.63
obfuscate161600.1810.000100.000.00
obfuscate141401.3290.000100.000.00
obfuscate14140-0.2710.000100.000.00
obfuscate131300.3310.000100.000.00
obfuscate131301.3460.000100.000.00
obfuscate141310.33110.20092.867.14

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3818201.3949.00047.3752.63
obfuscate11651.2007.36054.5545.45
obfuscate3211.5009.30066.6733.33
obfuscate23221-3.9866.70095.654.35
obfuscate981-10.6259.50088.8911.11
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate141310.33110.20092.867.14
obfuscate440-47.6750.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate111101.1360.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23230-99.7000.000100.000.00
obfuscate11110-57.0820.000100.000.00
obfuscate440-47.6750.000100.000.00
obfuscate660-16.7330.000100.000.00
obfuscate770-13.2290.000100.000.00
obfuscate981-10.6259.50088.8911.11
obfuscate4674670-9.0670.000100.000.00
obfuscate23221-3.9866.70095.654.35
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate14140-0.2710.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate141310.33110.20092.867.14
obfuscate981-10.6259.50088.8911.11
obfuscate3211.5009.30066.6733.33
obfuscate3818201.3949.00047.3752.63
obfuscate11651.2007.36054.5545.45
obfuscate23221-3.9866.70095.654.35
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate440-47.6750.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate111101.1360.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-47.6750.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate111101.1360.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate880-0.1120.000100.000.00
obfuscate131300.3310.000100.000.00
obfuscate131301.3460.000100.000.00
obfuscate5500.0800.000100.000.00
obfuscate660-16.7330.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate3818201.3949.00047.3752.63
obfuscate11651.2007.36054.5545.45
obfuscate3211.5009.30066.6733.33
obfuscate981-10.6259.50088.8911.11
obfuscate141310.33110.20092.867.14
obfuscate23221-3.9866.70095.654.35
obfuscate440-47.6750.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate111101.1360.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12 var:
Sat Jun 5 12:20:31 2021; Spam; 12; obfuscate; Limited offers ; JUNK Do you wanna go to the MAXIMAL level; ...
Mest Ham med ratio -108.1 var:
Sat Jun 5 08:20:03 2021; Mail; -108.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTFMtTk9OQ0Ugw6RyIGRpbg; ...

30 st Spam och 783 st Ham ger totalt 813 st Mail (03% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6167


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jun 6 11:37:00 EDT 2021