&Nu Status


Mail log för 4 Juni - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5125120-7.6060.000100.000.00
obfuscate474610.93518.30097.872.13
obfuscate322930.72810.63390.629.38
obfuscate302911.2529.10096.673.33
obfuscate24240-99.7000.000100.000.00
obfuscate232301.3830.000100.000.00
obfuscate202000.5700.000100.000.00
obfuscate19190-0.2000.000100.000.00
obfuscate19190-5.1840.000100.000.00
obfuscate191810.7618.40094.745.26
obfuscate171700.9590.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5125120-7.6060.000100.000.00
obfuscate474610.93518.30097.872.13
obfuscate302911.2529.10096.673.33
obfuscate322930.72810.63390.629.38
obfuscate24240-99.7000.000100.000.00
obfuscate232301.3830.000100.000.00
obfuscate202000.5700.000100.000.00
obfuscate19190-0.2000.000100.000.00
obfuscate19190-5.1840.000100.000.00
obfuscate191810.7618.40094.745.26
obfuscate171700.9590.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate322930.72810.63390.629.38
obfuscate11921.36714.75081.8218.18
obfuscate151412.8799.40093.336.67
obfuscate211-0.20019.10050.0050.00
obfuscate2111.1007.60050.0050.00
obfuscate302911.2529.10096.673.33
obfuscate474610.93518.30097.872.13
obfuscate191810.7618.40094.745.26
obfuscate990-9.8890.000100.000.00
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24240-99.7000.000100.000.00
obfuscate110-96.2000.000100.000.00
obfuscate220-47.9500.000100.000.00
obfuscate13130-22.1150.000100.000.00
obfuscate990-9.8890.000100.000.00
obfuscate5125120-7.6060.000100.000.00
obfuscate19190-5.1840.000100.000.00
obfuscate330-1.0330.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate19190-0.2000.000100.000.00
obfuscate211-0.20019.10050.0050.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-0.20019.10050.0050.00
obfuscate474610.93518.30097.872.13
obfuscate11921.36714.75081.8218.18
obfuscate322930.72810.63390.629.38
obfuscate151412.8799.40093.336.67
obfuscate302911.2529.10096.673.33
obfuscate191810.7618.40094.745.26
obfuscate2111.1007.60050.0050.00
obfuscate990-9.8890.000100.000.00
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-9.8890.000100.000.00
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate171700.9590.000100.000.00
obfuscate171700.5590.000100.000.00
obfuscate3301.8670.000100.000.00
obfuscate202000.5700.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate232301.3830.000100.000.00
obfuscate131300.5770.000100.000.00
obfuscate660-0.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-0.20019.10050.0050.00
obfuscate2111.1007.60050.0050.00
obfuscate11921.36714.75081.8218.18
obfuscate322930.72810.63390.629.38
obfuscate151412.8799.40093.336.67
obfuscate191810.7618.40094.745.26
obfuscate302911.2529.10096.673.33
obfuscate474610.93518.30097.872.13
obfuscate990-9.8890.000100.000.00
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 19.1 var:
Fri Jun 4 23:20:55 2021; Spam; 19.1; obfuscate; Best Drone ; JUNK Follow Me and Many New Gesture Functions; ...
Mest Ham med ratio -106.6 var:
Fri Jun 4 11:48:19 2021; Mail; -106.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTFMtTk9OQ0Ugw6RyIGRpbg; ...

11 st Spam och 948 st Ham ger totalt 959 st Mail (01% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.1182


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jun 5 11:37:00 EDT 2021