&Nu Status


Mail log för 3 Juni - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6586580-6.1130.000100.000.00
obfuscate454320.6446.60095.564.44
obfuscate454501.4290.000100.000.00
obfuscate343401.1790.000100.000.00
obfuscate323200.8000.000100.000.00
obfuscate323111.13510.50096.883.12
obfuscate272701.2300.000100.000.00
obfuscate242400.6000.000100.000.00
obfuscate24240-0.2000.000100.000.00
obfuscate232301.4350.000100.000.00
obfuscate23230-99.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6586580-6.1130.000100.000.00
obfuscate454501.4290.000100.000.00
obfuscate454320.6446.60095.564.44
obfuscate343401.1790.000100.000.00
obfuscate323200.8000.000100.000.00
obfuscate323111.13510.50096.883.12
obfuscate272701.2300.000100.000.00
obfuscate242400.6000.000100.000.00
obfuscate24240-0.2000.000100.000.00
obfuscate232301.4350.000100.000.00
obfuscate23230-99.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate454320.6446.60095.564.44
obfuscate171610.86910.20094.125.88
obfuscate2114.7006.40050.0050.00
obfuscate14131-7.44612.70092.867.14
obfuscate9811.28813.90088.8911.11
obfuscate323111.13510.50096.883.12
obfuscate191811.61712.60094.745.26
obfuscate3300.1000.000100.000.00
obfuscate3300.4330.000100.000.00
obfuscate9900.2000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23230-99.7000.000100.000.00
obfuscate110-95.1000.000100.000.00
obfuscate330-31.2670.000100.000.00
obfuscate14131-7.44612.70092.867.14
obfuscate6586580-6.1130.000100.000.00
obfuscate110-4.4000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate24240-0.2000.000100.000.00
obfuscate330-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9811.28813.90088.8911.11
obfuscate14131-7.44612.70092.867.14
obfuscate191811.61712.60094.745.26
obfuscate323111.13510.50096.883.12
obfuscate171610.86910.20094.125.88
obfuscate454320.6446.60095.564.44
obfuscate2114.7006.40050.0050.00
obfuscate3300.1000.000100.000.00
obfuscate3300.4330.000100.000.00
obfuscate9900.2000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3300.1000.000100.000.00
obfuscate3300.4330.000100.000.00
obfuscate9900.2000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate110-4.4000.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate111101.8730.000100.000.00
obfuscate232301.4350.000100.000.00
obfuscate23230-99.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate323200.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2114.7006.40050.0050.00
obfuscate9811.28813.90088.8911.11
obfuscate14131-7.44612.70092.867.14
obfuscate171610.86910.20094.125.88
obfuscate191811.61712.60094.745.26
obfuscate454320.6446.60095.564.44
obfuscate323111.13510.50096.883.12
obfuscate3300.1000.000100.000.00
obfuscate3300.4330.000100.000.00
obfuscate9900.2000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.9 var:
Thu Jun 3 06:49:49 2021; Spam; 13.9; obfuscate; Uber ; JUNK UTF-8BRsOlIDMwIHrFgg i rabatt; ...
Mest Ham med ratio -99.7 var:
Thu Jun 3 00:17:58 2021; Mail; -99.7; obfuscate; ravla.kameran ; BG584-0603 0618-IMAG1081; ...

8 st Spam och 1177 st Ham ger totalt 1185 st Mail (00% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.9375


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jun 4 11:37:00 EDT 2021