&Nu Status


Mail log för 2 Juni - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5975961-7.00014.70099.830.17
obfuscate505000.8460.000100.000.00
obfuscate414100.8410.000100.000.00
obfuscate41410-99.6900.000100.000.00
obfuscate373700.7110.000100.000.00
obfuscate31310-2.9420.000100.000.00
obfuscate29290-0.0380.000100.000.00
obfuscate272700.4960.000100.000.00
obfuscate252500.1640.000100.000.00
obfuscate242401.4210.000100.000.00
obfuscate21210-0.5620.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5975961-7.00014.70099.830.17
obfuscate505000.8460.000100.000.00
obfuscate414100.8410.000100.000.00
obfuscate41410-99.6900.000100.000.00
obfuscate373700.7110.000100.000.00
obfuscate31310-2.9420.000100.000.00
obfuscate29290-0.0380.000100.000.00
obfuscate272700.4960.000100.000.00
obfuscate252500.1640.000100.000.00
obfuscate242401.4210.000100.000.00
obfuscate21210-0.5620.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate191453.5507.74073.6826.32
obfuscate5975961-7.00014.70099.830.17
obfuscate1010.00011.8000.00100.00
obfuscate121111.40011.80091.678.33
obfuscate220-0.2000.000100.000.00
obfuscate252500.1640.000100.000.00
obfuscate414100.8410.000100.000.00
obfuscate242401.4210.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate31310-2.9420.000100.000.00
obfuscate7701.6710.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate41410-99.6900.000100.000.00
obfuscate220-95.6500.000100.000.00
obfuscate220-46.6500.000100.000.00
obfuscate13130-14.5000.000100.000.00
obfuscate5975961-7.00014.70099.830.17
obfuscate220-4.4000.000100.000.00
obfuscate31310-2.9420.000100.000.00
obfuscate10100-2.3400.000100.000.00
obfuscate660-0.9330.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate21210-0.5620.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5975961-7.00014.70099.830.17
obfuscate1010.00011.8000.00100.00
obfuscate121111.40011.80091.678.33
obfuscate191453.5507.74073.6826.32
obfuscate220-0.2000.000100.000.00
obfuscate252500.1640.000100.000.00
obfuscate414100.8410.000100.000.00
obfuscate242401.4210.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate31310-2.9420.000100.000.00
obfuscate7701.6710.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.2000.000100.000.00
obfuscate252500.1640.000100.000.00
obfuscate414100.8410.000100.000.00
obfuscate242401.4210.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate31310-2.9420.000100.000.00
obfuscate7701.6710.000100.000.00
obfuscate111100.8270.000100.000.00
obfuscate101001.4800.000100.000.00
obfuscate29290-0.0380.000100.000.00
obfuscate660-0.9330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.8000.00100.00
obfuscate191453.5507.74073.6826.32
obfuscate121111.40011.80091.678.33
obfuscate5975961-7.00014.70099.830.17
obfuscate220-0.2000.000100.000.00
obfuscate252500.1640.000100.000.00
obfuscate414100.8410.000100.000.00
obfuscate242401.4210.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate31310-2.9420.000100.000.00
obfuscate7701.6710.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.7 var:
Wed Jun 2 12:09:39 2021; Spam; 14.7; obfuscate; Western Union ; JUNK ISO-8859-1QWestern_Union3ASalut_5F; ...
Mest Ham med ratio -99.7 var:
Wed Jun 2 00:42:18 2021; Mail; -99.7; obfuscate; ravla.kameran ; BG584-0602 0642-IMAG1033; ...

8 st Spam och 1162 st Ham ger totalt 1170 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.6250


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jun 3 11:37:00 EDT 2021