&Nu Status


Mail log för 1 Juni - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5595572-8.93713.80099.640.36
obfuscate494900.4160.000100.000.00
obfuscate454230.5508.30093.336.67
obfuscate373700.6650.000100.000.00
obfuscate32320-99.7000.000100.000.00
obfuscate252501.0640.000100.000.00
obfuscate212100.2380.000100.000.00
obfuscate202000.0700.000100.000.00
obfuscate202000.5400.000100.000.00
obfuscate161064.0607.25062.5037.50
obfuscate161600.9440.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5595572-8.93713.80099.640.36
obfuscate494900.4160.000100.000.00
obfuscate454230.5508.30093.336.67
obfuscate373700.6650.000100.000.00
obfuscate32320-99.7000.000100.000.00
obfuscate252501.0640.000100.000.00
obfuscate212100.2380.000100.000.00
obfuscate202000.0700.000100.000.00
obfuscate202000.5400.000100.000.00
obfuscate161600.9440.000100.000.00
obfuscate161601.0060.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate161064.0607.25062.5037.50
obfuscate454230.5508.30093.336.67
obfuscate5595572-8.93713.80099.640.36
obfuscate13121-7.98311.10092.317.69
obfuscate6511.56010.40083.3316.67
obfuscate990-0.2000.000100.000.00
obfuscate161600.9440.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate13130-0.1000.000100.000.00
obfuscate660-0.0170.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32320-99.7000.000100.000.00
obfuscate880-11.7000.000100.000.00
obfuscate5595572-8.93713.80099.640.36
obfuscate13121-7.98311.10092.317.69
obfuscate12120-7.0670.000100.000.00
obfuscate12120-7.0580.000100.000.00
obfuscate110-2.8000.000100.000.00
obfuscate220-2.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate990-0.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5595572-8.93713.80099.640.36
obfuscate13121-7.98311.10092.317.69
obfuscate6511.56010.40083.3316.67
obfuscate454230.5508.30093.336.67
obfuscate161064.0607.25062.5037.50
obfuscate990-0.2000.000100.000.00
obfuscate161600.9440.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate13130-0.1000.000100.000.00
obfuscate660-0.0170.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-0.2000.000100.000.00
obfuscate161600.9440.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate13130-0.1000.000100.000.00
obfuscate660-0.0170.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate6600.1670.000100.000.00
obfuscate373700.6650.000100.000.00
obfuscate7700.3860.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate212100.2380.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate161064.0607.25062.5037.50
obfuscate6511.56010.40083.3316.67
obfuscate13121-7.98311.10092.317.69
obfuscate454230.5508.30093.336.67
obfuscate5595572-8.93713.80099.640.36
obfuscate990-0.2000.000100.000.00
obfuscate161600.9440.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate13130-0.1000.000100.000.00
obfuscate660-0.0170.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 16.1 var:
Tue Jun 1 18:10:03 2021; Spam; 16.1; obfuscate; James Otamori ; JUNK Request; ...
Mest Ham med ratio -99.7 var:
Tue Jun 1 00:13:59 2021; Mail; -99.7; obfuscate; ravla.kameran ; BG584-0601 0614-IMAG0995; ...

13 st Spam och 1030 st Ham ger totalt 1043 st Mail (01% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.0385


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jun 2 11:37:00 EDT 2021