&Nu Status


Mail log för Juni - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18995189887-6.15512.71499.960.04
obfuscate120211966-0.9809.16799.500.50
obfuscate90681492-2.6588.76189.8510.15
obfuscate89988712-2.4848.83398.671.33
obfuscate7757741-0.9788.00099.870.13
obfuscate6346322-1.6099.00099.680.32
obfuscate6166142-0.6767.50099.680.32
obfuscate6076043-0.9048.00099.510.49
obfuscate5495463-2.5579.33399.450.55
obfuscate5075034-0.90710.25099.210.79
obfuscate4604600-99.7910.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18995189887-6.15512.71499.960.04
obfuscate120211966-0.9809.16799.500.50
obfuscate89988712-2.4848.83398.671.33
obfuscate90681492-2.6588.76189.8510.15
obfuscate7757741-0.9788.00099.870.13
obfuscate6346322-1.6099.00099.680.32
obfuscate6166142-0.6767.50099.680.32
obfuscate6076043-0.9048.00099.510.49
obfuscate5495463-2.5579.33399.450.55
obfuscate5075034-0.90710.25099.210.79
obfuscate4604600-99.7910.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate90681492-2.6588.76189.8510.15
obfuscate222203190.4537.63291.448.56
obfuscate11910613-1.45311.00089.0810.92
obfuscate89988712-2.4848.83398.671.33
obfuscate3623548-13.87611.75097.792.21
obfuscate3653578-3.5329.25097.812.19
obfuscate18995189887-6.15512.71499.960.04
obfuscate120211966-0.9809.16799.500.50
obfuscate1061015-0.3667.00095.284.72
obfuscate3273225-2.12711.00098.471.53
obfuscate322750.1487.60084.3815.62

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4604600-99.7910.000100.000.00
obfuscate71710-46.6060.000100.000.00
obfuscate55550-32.9270.000100.000.00
obfuscate34340-14.9410.000100.000.00
obfuscate28280-14.2860.000100.000.00
obfuscate3623548-13.87611.75097.792.21
obfuscate3473452-10.1977.50099.420.58
obfuscate18995189887-6.15512.71499.960.04
obfuscate550-4.6000.000100.000.00
obfuscate29290-4.5860.000100.000.00
obfuscate3653578-3.5329.25097.812.19

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1082-0.37513.50080.0020.00
obfuscate1871861-1.97813.00099.470.53
obfuscate18995189887-6.15512.71499.960.04
obfuscate3623548-13.87611.75097.792.21
obfuscate11910613-1.45311.00089.0810.92
obfuscate752-0.20011.00071.4328.57
obfuscate2712692-0.85911.00099.260.74
obfuscate3273225-2.12711.00098.471.53
obfuscate5075034-0.90710.25099.210.79
obfuscate5495463-2.5579.33399.450.55
obfuscate3653578-3.5329.25097.812.19

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-0.2000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate55550-32.9270.000100.000.00
obfuscate11110-2.7270.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate28280-14.2860.000100.000.00
obfuscate4604600-99.7910.000100.000.00
obfuscate1581580-0.9370.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00
obfuscate2602600-1.6540.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3212.0006.00066.6733.33
obfuscate752-0.20011.00071.4328.57
obfuscate431-0.6676.00075.0025.00
obfuscate1082-0.37513.50080.0020.00
obfuscate322750.1487.60084.3815.62
obfuscate11910613-1.45311.00089.0810.92
obfuscate90681492-2.6588.76189.8510.15
obfuscate222203190.4537.63291.448.56
obfuscate14131-0.6156.00092.867.14
obfuscate1061015-0.3667.00095.284.72
obfuscate3623548-13.87611.75097.792.21

Mest Spam med ratio 31.2 var:
Wed Jun 23 10:38:00 2021; Spam; 31.2; obfuscate; Mrs Claudia Herman ; JUNK Dear Friend 157.230.25.94;
Mest Ham med ratio -108.1 var:
Sat Jun 5 08:20:03 2021; Mail; -108.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTFMtTk9OQ0Ugw6RyIGRpbg;

215 st Spam och 31707 st Ham ger totalt 31922 st Mail (00% spam) till 86 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1116


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Jul 2 11:42:00 EDT 2021