&Nu Status


Mail log för 3 Maj - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3743668-5.33328.42597.862.14
obfuscate34340-1.2910.000100.000.00
obfuscate33321-1.10610.90096.973.03
obfuscate33330-0.8180.000100.000.00
obfuscate33330-9.4300.000100.000.00
obfuscate26179-6.58828.40065.3834.62
obfuscate24240-2.1920.000100.000.00
obfuscate19181-1.2508.30094.745.26
obfuscate17170-0.9710.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate16160-0.5750.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3743668-5.33328.42597.862.14
obfuscate34340-1.2910.000100.000.00
obfuscate33330-0.8180.000100.000.00
obfuscate33330-9.4300.000100.000.00
obfuscate33321-1.10610.90096.973.03
obfuscate24240-2.1920.000100.000.00
obfuscate19181-1.2508.30094.745.26
obfuscate17170-0.9710.000100.000.00
obfuscate26179-6.58828.40065.3834.62
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate16160-0.5750.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate26179-6.58828.40065.3834.62
obfuscate3743668-5.33328.42597.862.14
obfuscate431-1.7009.40075.0025.00
obfuscate1010.00012.4000.00100.00
obfuscate33321-1.10610.90096.973.03
obfuscate19181-1.2508.30094.745.26
obfuscate651-1.06012.30083.3316.67
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate17170-0.9710.000100.000.00
obfuscate12120-2.4920.000100.000.00
obfuscate220-3.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13130-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-97.7000.000100.000.00
obfuscate220-49.7000.000100.000.00
obfuscate11110-27.3730.000100.000.00
obfuscate770-15.2860.000100.000.00
obfuscate33330-9.4300.000100.000.00
obfuscate220-8.2000.000100.000.00
obfuscate26179-6.58828.40065.3834.62
obfuscate3743668-5.33328.42597.862.14
obfuscate220-3.1000.000100.000.00
obfuscate12120-2.4920.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3743668-5.33328.42597.862.14
obfuscate26179-6.58828.40065.3834.62
obfuscate1010.00012.4000.00100.00
obfuscate651-1.06012.30083.3316.67
obfuscate33321-1.10610.90096.973.03
obfuscate431-1.7009.40075.0025.00
obfuscate19181-1.2508.30094.745.26
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate17170-0.9710.000100.000.00
obfuscate12120-2.4920.000100.000.00
obfuscate220-3.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate17170-0.9710.000100.000.00
obfuscate12120-2.4920.000100.000.00
obfuscate220-3.1000.000100.000.00
obfuscate990-0.3890.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate11110-27.3730.000100.000.00
obfuscate330-0.4000.000100.000.00
obfuscate220-0.6000.000100.000.00
obfuscate24240-2.1920.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.4000.00100.00
obfuscate26179-6.58828.40065.3834.62
obfuscate431-1.7009.40075.0025.00
obfuscate651-1.06012.30083.3316.67
obfuscate19181-1.2508.30094.745.26
obfuscate33321-1.10610.90096.973.03
obfuscate3743668-5.33328.42597.862.14
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate17170-0.9710.000100.000.00
obfuscate12120-2.4920.000100.000.00
obfuscate220-3.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 33.4 var:
Mon May 3 13:32:26 2021; Spam; 33.4; obfuscate; utf-8QSarah27s_Blessing_CBD-C396l ; JUNK UTF-8BRXJsZWJlbiBTaWUgZGllIEtyYWZ0IHZv...
Mest Ham med ratio -100.8 var:
Mon May 3 03:30:01 2021; Mail; -100.8; obfuscate; Mattias Karlsson ; Re Allt bra; ...

22 st Spam och 792 st Ham ger totalt 814 st Mail (02% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 24.3773


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue May 4 11:37:00 EDT 2021