&Nu Status


Mail log för 2 Maj - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3863806-5.51630.33398.451.55
obfuscate31310-0.8260.000100.000.00
obfuscate29290-1.8900.000100.000.00
obfuscate29290-0.6970.000100.000.00
obfuscate26260-1.0650.000100.000.00
obfuscate24240-3.0920.000100.000.00
obfuscate19190-0.8530.000100.000.00
obfuscate19190-1.9420.000100.000.00
obfuscate18126-2.95830.06766.6733.33
obfuscate18180-22.2670.000100.000.00
obfuscate13130-1.0380.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3863806-5.51630.33398.451.55
obfuscate31310-0.8260.000100.000.00
obfuscate29290-1.8900.000100.000.00
obfuscate29290-0.6970.000100.000.00
obfuscate26260-1.0650.000100.000.00
obfuscate24240-3.0920.000100.000.00
obfuscate19190-0.8530.000100.000.00
obfuscate19190-1.9420.000100.000.00
obfuscate18180-22.2670.000100.000.00
obfuscate13130-1.0380.000100.000.00
obfuscate13130-99.9000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3863806-5.51630.33398.451.55
obfuscate18126-2.95830.06766.6733.33
obfuscate1010.0009.8000.00100.00
obfuscate211-0.9009.80050.0050.00
obfuscate1010.00012.4000.00100.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate26260-1.0650.000100.000.00
obfuscate19190-0.8530.000100.000.00
obfuscate29290-1.8900.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13130-99.9000.000100.000.00
obfuscate110-97.7000.000100.000.00
obfuscate220-49.4000.000100.000.00
obfuscate220-48.7500.000100.000.00
obfuscate18180-22.2670.000100.000.00
obfuscate10100-20.8400.000100.000.00
obfuscate3863806-5.51630.33398.451.55
obfuscate24240-3.0920.000100.000.00
obfuscate18126-2.95830.06766.6733.33
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3863806-5.51630.33398.451.55
obfuscate18126-2.95830.06766.6733.33
obfuscate1010.00012.4000.00100.00
obfuscate1010.0009.8000.00100.00
obfuscate211-0.9009.80050.0050.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate26260-1.0650.000100.000.00
obfuscate19190-0.8530.000100.000.00
obfuscate29290-1.8900.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate26260-1.0650.000100.000.00
obfuscate19190-0.8530.000100.000.00
obfuscate29290-1.8900.000100.000.00
obfuscate220-49.4000.000100.000.00
obfuscate29290-0.6970.000100.000.00
obfuscate550-1.4400.000100.000.00
obfuscate990-0.0560.000100.000.00
obfuscate990-0.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.8000.00100.00
obfuscate1010.00012.4000.00100.00
obfuscate211-0.9009.80050.0050.00
obfuscate18126-2.95830.06766.6733.33
obfuscate3863806-5.51630.33398.451.55
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate26260-1.0650.000100.000.00
obfuscate19190-0.8530.000100.000.00
obfuscate29290-1.8900.000100.000.00

Mest Spam med ratio 32.6 var:
Sun May 2 13:51:36 2021; Spam; 32.6; obfuscate; utf-8QSarah27s_Blessing_CBD-C396l ; JUNK UTF-8BRXJsZWJlbiBTaWUgZGllIEtyYWZ0IHZv...
Mest Ham med ratio -103.6 var:
Sun May 2 21:34:24 2021; Mail; -103.6; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0219 -- no payment due; ...

15 st Spam och 725 st Ham ger totalt 740 st Mail (02% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 26.2933


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon May 3 11:37:00 EDT 2021