&Nu Status


Mail log för 1 Maj - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3663597-8.02127.82998.091.91
obfuscate29290-2.4830.000100.000.00
obfuscate20200-0.6100.000100.000.00
obfuscate16160-0.6940.000100.000.00
obfuscate16160-1.1630.000100.000.00
obfuscate15150-2.0670.000100.000.00
obfuscate1477-1.54327.68650.0050.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate13130-1.6620.000100.000.00
obfuscate12120-1.0830.000100.000.00
obfuscate12120-3.0830.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3663597-8.02127.82998.091.91
obfuscate29290-2.4830.000100.000.00
obfuscate20200-0.6100.000100.000.00
obfuscate16160-0.6940.000100.000.00
obfuscate16160-1.1630.000100.000.00
obfuscate15150-2.0670.000100.000.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate13130-1.6620.000100.000.00
obfuscate12120-1.0830.000100.000.00
obfuscate12120-3.0830.000100.000.00
obfuscate12111-19.8558.60091.678.33

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1477-1.54327.68650.0050.00
obfuscate3663597-8.02127.82998.091.91
obfuscate4221.80011.45050.0050.00
obfuscate12111-19.8558.60091.678.33
obfuscate1010.00012.4000.00100.00
obfuscate541-1.92517.50080.0020.00
obfuscate211-1.4009.20050.0050.00
obfuscate550-0.5000.000100.000.00
obfuscate12120-1.0830.000100.000.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate12111-19.8558.60091.678.33
obfuscate11110-18.2270.000100.000.00
obfuscate10100-10.3800.000100.000.00
obfuscate3663597-8.02127.82998.091.91
obfuscate220-4.7500.000100.000.00
obfuscate220-3.5500.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate12120-3.0830.000100.000.00
obfuscate550-2.5600.000100.000.00
obfuscate29290-2.4830.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3663597-8.02127.82998.091.91
obfuscate1477-1.54327.68650.0050.00
obfuscate541-1.92517.50080.0020.00
obfuscate1010.00012.4000.00100.00
obfuscate4221.80011.45050.0050.00
obfuscate211-1.4009.20050.0050.00
obfuscate12111-19.8558.60091.678.33
obfuscate550-0.5000.000100.000.00
obfuscate12120-1.0830.000100.000.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-0.5000.000100.000.00
obfuscate12120-1.0830.000100.000.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-3.5500.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.8400.000100.000.00
obfuscate770-0.5430.000100.000.00
obfuscate12120-3.0830.000100.000.00
obfuscate220-4.7500.000100.000.00
obfuscate13130-1.6620.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.4000.00100.00
obfuscate1477-1.54327.68650.0050.00
obfuscate211-1.4009.20050.0050.00
obfuscate4221.80011.45050.0050.00
obfuscate541-1.92517.50080.0020.00
obfuscate12111-19.8558.60091.678.33
obfuscate3663597-8.02127.82998.091.91
obfuscate550-0.5000.000100.000.00
obfuscate12120-1.0830.000100.000.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 33.4 var:
Sat May 1 21:25:32 2021; Spam; 33.4; obfuscate; utf-8QSarah27s_Blessing_CBD-C396l ; JUNK UTF-8BRXJsZWJlbiBTaWUgZGllIEtyYWZ0IHZ...
Mest Ham med ratio -99.9 var:
Sat May 1 00:46:45 2021; Mail; -99.9; obfuscate; ravla.kameran ; BG584-0501 0646-IMAG0484; ...

20 st Spam och 631 st Ham ger totalt 651 st Mail (03% spam) till 36 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 22.9600


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun May 2 11:37:00 EDT 2021