&Nu Status


Mail log för Maj - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate140181396553-6.22020.71799.620.38
obfuscate114411440-0.2400.000100.000.00
obfuscate100510014-2.2437.75099.600.40
obfuscate7837758-0.37511.00098.981.02
obfuscate7717665-1.7007.60099.350.65
obfuscate67667150.2926.60099.260.74
obfuscate6686680-7.6270.000100.000.00
obfuscate6586571-0.24210.00099.850.15
obfuscate5535494-0.6509.50099.280.72
obfuscate5065060-99.7810.000100.000.00
obfuscate4694690-0.9700.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate140181396553-6.22020.71799.620.38
obfuscate114411440-0.2400.000100.000.00
obfuscate100510014-2.2437.75099.600.40
obfuscate7837758-0.37511.00098.981.02
obfuscate7717665-1.7007.60099.350.65
obfuscate67667150.2926.60099.260.74
obfuscate6686680-7.6270.000100.000.00
obfuscate6586571-0.24210.00099.850.15
obfuscate5535494-0.6509.50099.280.72
obfuscate5065060-99.7810.000100.000.00
obfuscate4694690-0.9700.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate313252610.0528.32880.5119.49
obfuscate140181396553-6.22020.71799.620.38
obfuscate39235834-3.78527.08891.338.67
obfuscate1221148-0.85113.12593.446.56
obfuscate7837758-0.37511.00098.981.02
obfuscate453960.5387.33386.6713.33
obfuscate67667150.2926.60099.260.74
obfuscate7717665-1.7007.60099.350.65
obfuscate945-1.00015.40044.4455.56
obfuscate3153114-1.97410.25098.731.27
obfuscate100510014-2.2437.75099.600.40

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5065060-99.7810.000100.000.00
obfuscate48480-56.5000.000100.000.00
obfuscate29290-39.5170.000100.000.00
obfuscate36360-26.5830.000100.000.00
obfuscate3823784-11.77811.25098.951.05
obfuscate6686680-7.6270.000100.000.00
obfuscate3703673-7.01910.33399.190.81
obfuscate1181171-6.8559.00099.150.85
obfuscate140181396553-6.22020.71799.620.38
obfuscate28280-4.2140.000100.000.00
obfuscate39235834-3.78527.08891.338.67

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39235834-3.78527.08891.338.67
obfuscate140181396553-6.22020.71799.620.38
obfuscate945-1.00015.40044.4455.56
obfuscate15415220.34213.50098.701.30
obfuscate1221148-0.85113.12593.446.56
obfuscate13121-0.75013.00092.317.69
obfuscate141221.66711.50085.7114.29
obfuscate3843822-2.95311.50099.480.52
obfuscate3823784-11.77811.25098.951.05
obfuscate7837758-0.37511.00098.981.02
obfuscate3703673-7.01910.33399.190.81

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate114411440-0.2400.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1515065.8000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate4694690-0.9700.000100.000.00
obfuscate25250-2.5600.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate1071070-1.2800.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate945-1.00015.40044.4455.56
obfuscate313252610.0528.32880.5119.49
obfuscate141221.66711.50085.7114.29
obfuscate453960.5387.33386.6713.33
obfuscate39235834-3.78527.08891.338.67
obfuscate13121-0.75013.00092.317.69
obfuscate13121-1.6679.00092.317.69
obfuscate1221148-0.85113.12593.446.56
obfuscate15415220.34213.50098.701.30
obfuscate3153114-1.97410.25098.731.27

Mest Spam med ratio 38.2 var:
Wed May 12 02:45:11 2021; Spam; 38.2; obfuscate; UTF-8BVmlzY2VyZXg ; JUNK Vermehrt gutes Cholesterin (HDL);
Mest Ham med ratio -108.1 var:
Fri May 14 10:21:25 2021; Mail; -108.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BMTU5NzI4IMOkciBkaW4gaw;

226 st Spam och 26391 st Ham ger totalt 26617 st Mail (00% spam) till 85 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 14.6681


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Jun 2 11:42:00 EDT 2021