&Nu Status


Mail log för 7 April - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate40739512-10.04614.20897.052.95
obfuscate48471-2.35111.20097.922.08
obfuscate35350-1.2570.000100.000.00
obfuscate30264-1.09616.05086.6713.33
obfuscate28280-94.9000.000100.000.00
obfuscate28280-1.2250.000100.000.00
obfuscate27270-18.2370.000100.000.00
obfuscate20200-1.2450.000100.000.00
obfuscate19190-2.5110.000100.000.00
obfuscate17170-0.7650.000100.000.00
obfuscate16160-1.0190.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate40739512-10.04614.20897.052.95
obfuscate48471-2.35111.20097.922.08
obfuscate35350-1.2570.000100.000.00
obfuscate28280-94.9000.000100.000.00
obfuscate28280-1.2250.000100.000.00
obfuscate27270-18.2370.000100.000.00
obfuscate30264-1.09616.05086.6713.33
obfuscate20200-1.2450.000100.000.00
obfuscate19190-2.5110.000100.000.00
obfuscate17170-0.7650.000100.000.00
obfuscate16160-1.0190.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate40739512-10.04614.20897.052.95
obfuscate30264-1.09616.05086.6713.33
obfuscate48471-2.35111.20097.922.08
obfuscate330-0.2000.000100.000.00
obfuscate220-4.0500.000100.000.00
obfuscate19190-2.5110.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00
obfuscate8800.2750.000100.000.00
obfuscate110-95.4000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.5500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.9000.000100.000.00
obfuscate110-95.4000.000100.000.00
obfuscate28280-94.9000.000100.000.00
obfuscate330-65.8000.000100.000.00
obfuscate27270-18.2370.000100.000.00
obfuscate660-17.9500.000100.000.00
obfuscate13130-16.0920.000100.000.00
obfuscate40739512-10.04614.20897.052.95
obfuscate11110-9.7000.000100.000.00
obfuscate14140-8.9210.000100.000.00
obfuscate440-7.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate30264-1.09616.05086.6713.33
obfuscate40739512-10.04614.20897.052.95
obfuscate48471-2.35111.20097.922.08
obfuscate330-0.2000.000100.000.00
obfuscate220-4.0500.000100.000.00
obfuscate19190-2.5110.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00
obfuscate8800.2750.000100.000.00
obfuscate110-95.4000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.5500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-0.2000.000100.000.00
obfuscate220-4.0500.000100.000.00
obfuscate19190-2.5110.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00
obfuscate8800.2750.000100.000.00
obfuscate110-95.4000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.5500.000100.000.00
obfuscate35350-1.2570.000100.000.00
obfuscate440-7.4000.000100.000.00
obfuscate660-0.9330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate30264-1.09616.05086.6713.33
obfuscate40739512-10.04614.20897.052.95
obfuscate48471-2.35111.20097.922.08
obfuscate330-0.2000.000100.000.00
obfuscate220-4.0500.000100.000.00
obfuscate19190-2.5110.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00
obfuscate8800.2750.000100.000.00
obfuscate110-95.4000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.5500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 19.9 var:
Wed Apr 7 22:49:59 2021; Spam; 19.9; obfuscate; ; ; ...
Mest Ham med ratio -103.2 var:
Wed Apr 7 02:38:51 2021; Mail; -103.2; obfuscate; Helena Kiel ; Re [clubcosmos1954styrelse] Vinstpengar m.m.; ...

17 st Spam och 833 st Ham ger totalt 850 st Mail (02% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 14.4647


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Apr 8 11:37:00 EDT 2021