&Nu Status


Mail log för 6 April - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3683680-11.3260.000100.000.00
obfuscate37370-1.4510.000100.000.00
obfuscate27270-0.8190.000100.000.00
obfuscate27270-1.1850.000100.000.00
obfuscate27261-1.03810.20096.303.70
obfuscate26260-1.4120.000100.000.00
obfuscate25250-12.2800.000100.000.00
obfuscate21210-12.4860.000100.000.00
obfuscate21210-0.0480.000100.000.00
obfuscate18180-1.7000.000100.000.00
obfuscate18171-0.64110.10094.445.56

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3683680-11.3260.000100.000.00
obfuscate37370-1.4510.000100.000.00
obfuscate27270-0.8190.000100.000.00
obfuscate27270-1.1850.000100.000.00
obfuscate26260-1.4120.000100.000.00
obfuscate27261-1.03810.20096.303.70
obfuscate25250-12.2800.000100.000.00
obfuscate21210-12.4860.000100.000.00
obfuscate21210-0.0480.000100.000.00
obfuscate18180-1.7000.000100.000.00
obfuscate18180-12.1390.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-0.64110.10094.445.56
obfuscate27261-1.03810.20096.303.70
obfuscate12111-0.55510.10091.678.33
obfuscate14131-0.9007.70092.867.14
obfuscate18180-1.7000.000100.000.00
obfuscate2200.7000.000100.000.00
obfuscate27270-0.8190.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate770-0.7290.000100.000.00
obfuscate220-3.7000.000100.000.00
obfuscate990-2.2440.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.9000.000100.000.00
obfuscate990-94.9000.000100.000.00
obfuscate21210-12.4860.000100.000.00
obfuscate25250-12.2800.000100.000.00
obfuscate18180-12.1390.000100.000.00
obfuscate3683680-11.3260.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate220-3.7000.000100.000.00
obfuscate550-3.4200.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate660-2.2500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27261-1.03810.20096.303.70
obfuscate18171-0.64110.10094.445.56
obfuscate12111-0.55510.10091.678.33
obfuscate14131-0.9007.70092.867.14
obfuscate18180-1.7000.000100.000.00
obfuscate2200.7000.000100.000.00
obfuscate27270-0.8190.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate770-0.7290.000100.000.00
obfuscate220-3.7000.000100.000.00
obfuscate990-2.2440.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18180-1.7000.000100.000.00
obfuscate2200.7000.000100.000.00
obfuscate27270-0.8190.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate770-0.7290.000100.000.00
obfuscate220-3.7000.000100.000.00
obfuscate990-2.2440.000100.000.00
obfuscate990-1.0440.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate21210-12.4860.000100.000.00
obfuscate26260-1.4120.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12111-0.55510.10091.678.33
obfuscate14131-0.9007.70092.867.14
obfuscate18171-0.64110.10094.445.56
obfuscate27261-1.03810.20096.303.70
obfuscate18180-1.7000.000100.000.00
obfuscate2200.7000.000100.000.00
obfuscate27270-0.8190.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate770-0.7290.000100.000.00
obfuscate220-3.7000.000100.000.00
obfuscate990-2.2440.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.2 var:
Tue Apr 6 06:04:51 2021; Spam; 10.2; obfuscate; JNX ; JUNK utf-8QJINX_T-Shirt_Tuesday_F09F9195_Buy_2_Get_1_FREE; ...
Mest Ham med ratio -103.2 var:
Tue Apr 6 03:35:08 2021; Mail; -103.2; obfuscate; Helena Kiel ; Re [clubcosmos1954styrelse] Stargates aprilnummer; ...

4 st Spam och 769 st Ham ger totalt 773 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.5250


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Apr 7 11:37:00 EDT 2021