&Nu Status


Mail log för 5 April - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4574543-9.12910.33399.340.66
obfuscate33330-5.4090.000100.000.00
obfuscate24240-12.9710.000100.000.00
obfuscate21201-0.74010.10095.244.76
obfuscate16160-1.8810.000100.000.00
obfuscate16151-1.2008.30093.756.25
obfuscate15150-0.3930.000100.000.00
obfuscate15150-21.8800.000100.000.00
obfuscate12120-0.7750.000100.000.00
obfuscate11110-94.9000.000100.000.00
obfuscate10100-1.6700.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4574543-9.12910.33399.340.66
obfuscate33330-5.4090.000100.000.00
obfuscate24240-12.9710.000100.000.00
obfuscate21201-0.74010.10095.244.76
obfuscate16160-1.8810.000100.000.00
obfuscate15150-0.3930.000100.000.00
obfuscate15150-21.8800.000100.000.00
obfuscate16151-1.2008.30093.756.25
obfuscate12120-0.7750.000100.000.00
obfuscate11110-94.9000.000100.000.00
obfuscate10100-1.6700.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4574543-9.12910.33399.340.66
obfuscate21201-0.74010.10095.244.76
obfuscate1010.0007.7000.00100.00
obfuscate16151-1.2008.30093.756.25
obfuscate15150-0.3930.000100.000.00
obfuscate330-98.4000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate660-1.0670.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-98.4000.000100.000.00
obfuscate110-96.9000.000100.000.00
obfuscate110-96.9000.000100.000.00
obfuscate11110-94.9000.000100.000.00
obfuscate15150-21.8800.000100.000.00
obfuscate550-21.5400.000100.000.00
obfuscate770-14.0430.000100.000.00
obfuscate24240-12.9710.000100.000.00
obfuscate4574543-9.12910.33399.340.66
obfuscate33330-5.4090.000100.000.00
obfuscate440-5.1500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4574543-9.12910.33399.340.66
obfuscate21201-0.74010.10095.244.76
obfuscate16151-1.2008.30093.756.25
obfuscate1010.0007.7000.00100.00
obfuscate15150-0.3930.000100.000.00
obfuscate330-98.4000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate660-1.0670.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15150-0.3930.000100.000.00
obfuscate330-98.4000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate660-1.0670.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate330-0.8000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.5000.000100.000.00
obfuscate330-4.4330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.7000.00100.00
obfuscate16151-1.2008.30093.756.25
obfuscate21201-0.74010.10095.244.76
obfuscate4574543-9.12910.33399.340.66
obfuscate15150-0.3930.000100.000.00
obfuscate330-98.4000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate660-1.0670.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.8 var:
Mon Apr 5 22:58:31 2021; Spam; 10.8; obfuscate; ; JUNK ricky UTF-8BVmFkIMOkciBkaW4gYmlsIHbDpHJkIGlkYWc; ...
Mest Ham med ratio -102.1 var:
Mon Apr 5 18:35:06 2021; Mail; -102.1; obfuscate; Katja Lindblom ; Re och.nu avgift; ...

6 st Spam och 725 st Ham ger totalt 731 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.5167


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Apr 6 11:37:00 EDT 2021